Slezské zemské muzeum

Mgr. Jana Horáková

e-mail: horakova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • ředitelka Slezského zemského muzea

Předchozí působení v instituci

 • 1989–2015 Slezské zemské muzeum, vedoucí a kurátorka Národního památníku II. světové války

Vědecké zaměření

 • dějiny čs. domácího a zahraničního odboje za II. světové války

Vzdělání (VŠ)

 • 1982–1987 Pedagogická fakulta v Ostravě, obor jazyk český – dějepis

Kursy

 • kurs preventivní konzervace, Opava 11. 1.–23. 2. 2011

Výzkumné projekty

 • Projekt NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015 (spoluřešitel)

Muzejní práce

 • Píkovi. Smutný osud rodiny, Národní památník II. světové války, 2019–dosud
 • Čs. armáda 1918–1938(1945), Národní památník II. světové války, 2018
 • Češi ve Velké válce (spoluautor výstavy), Národní památník II. světové války, 3. 4.–30. 11. 2014
 • Češi ve Velké válce (putovní výstava, spoluautor), Dny NATO Ostrava, 20.–21. 9. 2014
 • Historie Památníku II. světové války, Národní památník II. světové války, 3. 4.–30. 11. 2014
 • Heliodor Píka – legionář a vojenský diplomat, Národní památník II. světové války, 3. 4.–30. 11. 2014
 • Děti a válka, Ústřední muzeum Velké vlastenecké války v Moskvě, 1. 5. 2013–24. 6. 2014
 • Muži a válka (spoluautor výstavy); Památník II. světové války 5. 4.–30. 11. 2013
 • Válečná korespondence (spoluautor výstavy); Dny NATO Ostrava, 2013
 • Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku  (Pod záštitou čs. velvyslance v Rumunsku, dr. J. Šitlera); Cercul Militar National (Dům armády) v Bukurešti, 13. 5.–26. 5. 2013
 • Ženy a válka, Památník Lidice, 3. 1.–31. 5. 2013
 • Ženy a válka (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4.–30. 11. 2012
 • Jedna oprátka za druhou – František Skokan; Památník II. světové války, 6. 4.–30. 11. 2012
 • Zdeněk Škarvada – Keep floating!; Památník II. světové války, 6. 4.–30. 7. 2012
 • Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku (Pod záštitou čs. velvyslance v Rumunsku, dr. J. Šitlera), Památník II. světové války, 3. 8.–30. 11. 2012
 • Děti a válka – příběhy dětí (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4.–30. 11. 2011
 • Po stopách paravýsadku Wolfram (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 6. 4.–30. 11. 2011
 • Zdeněk Hapala – voják a loutkář (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 1. 9.–30. 11. 2011
 • Perzekuce – příběh zla: Vypálené Lidice; Památník II. světové války, 27. 4.–30. 6. 2010
 • Karel Engliš – Život a dílo; Památník II. světové války, 17. 8.–31. 12. 2010
 • Oslavy vzniku ČSR u československých vojenských jednotek za 2. světové války, Památník II. světové války, 28. 10.–31. 12. 2010
 • Protektorátní Vánoce a přídělový systém (spoluautor výstavy); Památník II. světové války, 1. 12.–23. 12. 2010
 • Expozice Doba zmaru a naděje; Památník II. světové války; 2009 (1. místo v Národní soutěži Gloria musaelis v kategorii Muzejní výstava roku)
 • Vánoce 1944; Památník II. světové války, 2009
 • Proč zvonily klíče? (spoluautor výstavy); Historická výstavní budova, 3. 11.–30. 11. 2009
 • Generál Heliodor Píka – tragický osud vlastence (spoluautor výstavy); Univerzita obrany Brno, 2. 6.–31. 8. 2009
 • Heliodor Píka – voják a diplomat; ZŠ gen. H. Píky Štítina, 27. 6.–30. 9. 2009
 • Heliodor Píka – první z obětí; ZŠ gen. H. Píky Ostrava, 25. 6.–30. 9. 2009

Přednášková činnost pro veřejnost (výběrově)

 • Československé vojenské jednotky v SSSR, Památník II. světové války, 15. 6. 2013
 • Okolnosti vzniku československé vojenské jednotky v SSSR a její bojové nasazení, Památník II. světové války, 26. 10. 2013
 • Generál Škarvada a činnost československých stíhacích pilotů za 2. světové války, Památník II. světové války, 8. 5. 2012
 • Heliodor Píka a jeho činnost v Rumunsku ve 30. letech, Památník II. světové války, 23. 6. 2012
 • Edvard Beneš a československá vláda v Londýně za 2. světové války, Památník II. světové války, 28. 10. 2012
 • Heliodor Píka a vznik Československé vojenské mise v SSSR, Památník II. světové války, 19. 6. 2011
 • Edvard Beneš a československý odboj za 2. světové války, Památník II. světové války, 28. 10. 2011
 • Mobilizace čs. branné moci a Hraničářský pluk 4, Historická výstavní budova, 23. 9. 2010

Aktivní účast na konferencích za posledních pět let

 • Konference konzervátorů-restaurátorů, Akvizice části pozůstalosti gen. Heliodora Píky v kontextu muzejní péče. Proces restaurování některých významných dokumentů (J. Horáková, P. Petr), Opava 6.–8. 9. 2011
 • Česko-německé expertní setkání: rozhovory s pamětníky – využití rozhovorů s oběťmi nacismu a komunistického režimu bývalého Československa v historickém vzdělávání, Historie vzniku fondu vzpomínek v Muzeu revolučních bojů a osvobození a problémy jeho využití v současné muzejní praxi, (J. Horáková, K. Poláková) Praha, 14.–16. 9. 2011
 • Muzea, památky a konzervace 2010, Památník II. světové války – historie a rekonstrukce, (J. Horáková, K. Poláková) Opava, 11.–12. 5. 2010
 • Péče o válečné hroby, seminář MO ČR, Problematika zpracování databáze padlých vojáků Rudé armády v ostravsko-opavské operaci, Hrabyně, 15. 10. 2009

Spolupráce na filmových dokumentech

ČT Ostrava:

 • Můj otec generál, 2010
 • Tajné akce Stb – Akce generál, 2009
 • Dopisy z cely smrti, 2008

LTV Klimkovice:

 • Válečné osudy, 2013

Publikační činnost

 • SEDA, Radomír a kol.: Pět proti gestapu. Příběh diverzní skupiny Karla Břenka a odboje zaměstnanců Vítkovických železáren v letech 1943–1944. Ostrava 2014.
 • HORÁKOVÁ, Jana, KOLÁŘ, Ondřej: Muži a válka, SZM 2013 (katalog k výstavě)
 • POLÁKOVÁ, Kamila, HORÁKOVÁ, Jana: Historie vzniku fondu vzpomínek pamětníků v Muzeu revolučních bojů a osvobození, Časopis Slezského zemského muzea, série B, 60/2011, s. 243 – 254.
 • HORÁKOVÁ, Jana: Průvodce Památníkem II. světové války, SZM 2012
 • HORÁKOVÁ, Jana: Ženy a válka, SZM 2012 (katalog k výstavě)
 • HORÁKOVÁ, Jana: Heliodor Píka – vojenský atašé v Rumunsku, SZM 2012 (katalog k výstavě)
 • HORÁKOVÁ, Jana: Zdeněk Škarvada – Keep floating!, SZM 2012 (katalog k výstavě)
 • HORÁKOVÁ, Jana: Děti a válka, SZM 2011 (katalog k výstavě)
 • HORÁKOVÁ, Jana: Zdeněk Hapala – voják a loutkář, SZM 2011 (katalog k výstavě)
 • HORÁKOVÁ, J.: Památník II. světové války. Katalog k expozici. Opava 2009, 28 s.

Edukační programy pro žáky 2. stupně základních škol (2013)

 • Život v Protektorátu Čechy a Morava
 • Holocaust a transporty židovského obyvatelstva
 • Čechoslováci za 2. světové války

Členství

 • Předsedkyně Rady školy SŠ Ahol, Ostrava
 • Člen Českého svazu bojovníků za svobodu
 • Člen Čs. obce legionářské – tajemnice jednoty ČsOL Ostrava

Ocenění a vyznamenání (výběrově)

 • Pamětní medaile ministra obrany ČR k 90. výročí vzniku Československé republiky
 • Pamětní kříž Československé obce legionářské 2 a 3. stupně za zásluhy o obnovu šíření legionářských tradic
 • Zlatá plaketa náčelníka gen. štábu za dlouhodobou spolupráci s Armádou ČR
 • Pamětní plaketa Ministerstva obrany ČR za osobní přínos v oblasti péče o válečné hroby
 • Pamětní medaile Ludvíka Svobody za záslužnou práci pro přátelství mezi národy a uchování paměti o společném boji proti fašismu ve II. světové válce
 • Pamätná medaila Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov k 60. výročiu SNP za rozvíjanie pokrokových tradícií odkazu boja za sľobodu
 • Pamětní medaile 1914-1918, 1939-1945 za významnou spolupráci a pomoc v činnosti Českého svazu bojovníků za svobodu
 • Medaile statutárního města Opavy za zásluhy o uchování a rozšiřování tradic zahraničního i domácího odboje a jedinečné vojenské historie
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 10.11.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Jana Horáková“ na Facebook