Úvod \ Expoziční areály \ Arboretum Nový Dvůr \ Přírodní a klimatické podmínky, rozloha

Arboretum Nový Dvůr Stěbořice

Přírodní a klimatické podmínky, rozloha

  • Rozloha: 23 ha, pěstební skleníky 800 m2 (z toho skleníková expozice 220 m2)
  • Souřadnice: 49°56´12´´s. š., 17°46´50´´v. d.
  • Nadmořská výška: 336–354 m n. m.
  • Průměrná roční teplota: 8°C
  • Průměrný roční úhrn srážek: 637 mm
  • Počet pěstovaných druhů rostlin: 7000
  • Geologické podloží: kulmské horniny, převaha břidlic s pásmy drob, drobových pískovců a slepenců

Arboretum Nový Dvůr se nalézá 11 km západně od Opavy, v místní části obce Stěbořice. Celý areál se rozkládá na jihovýchodním svahu, v rozmezí 336–354 m n. m., v mírně zvlněné západní části Opavské nížiny. Území odvodňuje potok Velká, který je pravostranným přítokem řeky Opavy. V blízkosti arboreta je na tomto toku zbudovaná víceúčelová vodní nádrž. Geologický podklad tvoří kulmské horniny s převahou břidlic a menšími pásmy drob, drobových pískovců a slepenců. Ve čtvrtohorách bylo území v přímém dosahu severského kontinentálního ledovce, o čemž svědčí časté nálezy bludných balvanů. Pedologicky je území arboreta charakterizováno aluviálními naplaveninami, které se stoupající výškou přecházejí do poměrně mělkých středních podzolů s pomístně kolísavým obsahem skeletu. Patří do skupiny půd hlinitých až jílovitohlinitých. Průměrná roční teplota činí 8°C a průměrná roční teplota vegetačního období je 14,2°C. Nejteplejším měsícem je červen s průměrnou teplotou 17,9°C a nejchladnějším je leden s průměrnou teplotou -2,2°C. Průměrný roční úhrn srážek činí 637 mm, z čehož 68 % spadne v průběhu vegetačního období. Převládají severozápadní větry.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 15.07.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Přírodní a klimatické podmínky, rozloha“ na Facebook