Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Historická výstavní budova Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Muzejní edukátor:

Mgr. Josef Zimola, tel.: +420 778 488 261, e-mail zimola@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Otevírací dobu Historické výstavní budovy naleznete ZDE.

Edukační programy

Podle nosa poznáš kosa (program věnující se ptákům)

Zábavný výukový program zaměřující se na atraktivní skupinu živočichů – ptáky. Žáci se nejen dozví zajímavé informace o této třídě živočichů díky kvízu, ale také si vyzkouší metody badatelsky orientovaného vyučování. Budou zjišťovat, proč má skoro každý pták jiný tvar zobáku. Edukační program je doplněn také pohybovou hrou a dle časových možností i rukodělným tvořením.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět .
Pro koho: žáci 3. až 6. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 až 75 min.

Opava na plátně (program k aktuální výstavě "Opava jubilejní")

Zábavný zážitkový program podporující estetické vnímání předškolních dětí a mladších školních žáků zaměřující se na sekci právě probíhající výstavy "Opava jubilejní – S malíři po opavských zákoutích". Žáci se seznámí s díly vybraných opavských malířů zábavnou formou a sami se do role malíře vcítí. Vyzkouší si také vytvořit svůj živý obraz.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, člověk a společnost, umění a kultura
Pro koho: 5 až 8 let (předškolní děti a žáci 1. až 3. třídy)
Délka programu: 60 min.

Oživ svoji zahradu! (program v rámci akce Den Země)

Zábavný edukační program přinášející žákům tipy, jak oživit vlastní zahradu. Žáci pochopí, jakým způsobem mohou sami zatraktivnit svoji vlastní zahradu pro živočichy. Důraz bude kladen také na důležitou roli živočichů v zahradním ekosystému. Žáci se rovněž dozví, jak se na zahradě správně chovat v rámci udržitelného způsobu života a hospodaření. Program je obohacen o tematicky zaměřenou hru.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět.
Pro koho: 1. až 4. třída ZŠ.
Délka programu: 60 min.

Vraťme život do krajiny

Výukový program zaměřující se na problémy v krajině. Žáci se seznámí s důsledky nevhodného hospodaření člověka na krajinu, dotknou se problematiky klimatické změny a prohlubujícího se sucha. Seznámí se s pojmy jako je eroze, eutrofizace, kolektivizace či meliorace. Součástí programu je tvorba vlastních projektů v týmech – projekty se zaměřující vždy na problémy v určitém typu krajiny (např. lesní, polní, „pohornická“ a další). Žáci se díky programu pokusí přijít na možná řešení a svůj návrh implementují do grafické podoby a následně jej představí ostatním týmům.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, člověk a jeho svět.
Pro koho: žáci 7. až 9. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 až 90 min.

Zapomenutá řemesla

Edukační program věnující se zejména řemeslům, s nimiž se dnes již běžně nesetkáme. Žáci pochopí, jaký je rozdíl mezi řemeslem a povoláním, proč se řemeslníci sdružovali do cechů, nebo jaký potřebovali materiál a pomůcky pro zhotovení svých výrobků. Program je vhodně doplněn ukázkou ze stálé expozice Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea s názvem Encyklopedie Slezska.

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura.
Pro koho: žáci 2. až 5. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 min.

Pobytová znamení: vlci, lišky, jeleni...

Edukační program zaměřující se na pobytová znamení živočichů, o nichž nám mohou mnoho prozradit. Program děti seznamuje především s lesními živočichy a možnostmi, jak zjišťovat jejich přítomnost v přírodě. Je obohacen o tematicky zaměřenou hru. Součástí je také představení lesních živočichů v naší expozici věnující se přírodě Slezska.

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda, Člověk a jeho svět.
Pro koho: Předškolní děti a žáci 1. až 4. třídy ZŠ.
Délka programu: 60 min.

__________________

Na programy je nutná rezervace předem u muzejního edukátora.

Poslední aktualizace článku: 18.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku