Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Historická výstavní budova Opava

Doprovodné programy pro školy a veřejnost

Edukátorky v muzeu:

Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova(at)szm.cz,

Lucie Vlková, tel. 734 578 014, e-mail: vlkova(at)szm.cz.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.  

Otevírací dobu Historické výstavní budovy naleznete ZDE.

Edukační programy 2023

Velikonoce – svátky jara a znovuzrození

Velikonoce a 40 dní, které jim předchází. Pojďme si říct, co znamenal příchod jara v minulých dobách. Jak se slavily tradiční Velikonoce? A co se dělo po čtyřicet dní, které Velikonocům předcházejí? Přivoníme si k těmto svátkům jara díky velikonočnímu pečivu i prvním kvítkům. Zažijeme největší křesťanský svátek v podobě zvyků pašijového týdne.

Pro koho: 3. - 5. ročník ZŠ
Časová náročnost: 60 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: pro MŠ: Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a příroda, Estetická výchova, Člověk a svět práce, Umění a kultura.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zimou k jaru se zvířátky

Nechte se provést zimní přírodou až k jarnímu probouzení! V expozici Příroda Slezska si povíme o způsobech, které zvířatům a rostlinám pomáhají přežít zimu. Napadlo vás někdy, jestli je zvířátkům zima, když mrzne? A nemají hlad, když je země pokrytá sněhem? A když pak konečně přijde jaro, kde berou sílu na nové začátky? A proč netrpí jarní únavou? Společně najdeme odpovědi na tyto otázky. Možná se ukáže, že odkoukat zvyklosti od zvířátek nebo rostlin, je docela dobrý nápad. Přijďte a nechte se překvapit! 

Pro koho: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: pro MŠ: Dítě a svět; pro ZŠ: Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme; Rozmanitost přírody; Člověk a jeho zdraví

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Listonoš vítr

Lesy se oblékají do barevného šatu a vlaštovky čekají na správný vítr. Před chladem a deštěm se schováme uvnitř v muzeu. Pojďme se podívat na zvířata naší přírody a říct si, jak se chystají a zimu. Vítr přináší rozličné počasí, vůně i nálady. A co vše vítr umí rozeznít? Povíme si i o zvycích lidí v období, kdy jsou dny krátké a zima je za dveřmi. Provázet nás budou knihy Listonoš vítr (Radek Malý a Petr Čech) nebo Oříškový podzim (Andrea Popprová). V závěru programu výtvarná činnost. 

Pro koho: MŠ a 1. stupeň ZŠ
Časová náročnost: 60 (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: literární a jazyková výchova; živá a neživá příroda; zvyky a tradice; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zachraňte Hmyzáky!

Brouci, vážky, včely i motýli jako hrdinové naší přírody! Proč je hmyz důležitý? Jakou roli hraje v našem ekosystému? A co ohrožuje můry nebo včely? Pojďme se podívat na některé znaky hmyzu a říct si něco o hmyzím životě. Pak si povíme, jak můžeme životu hmyzu prospět my lidé.  

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost: 60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: živá a neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; kritické myšlení; výtvarná výchova.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se skřítkem Mezinou do podzemí

Horniny a nerosty jako dávné poklady budeme zkoumat se skřítkem Mezinou. Jsou v našem okolí sopky? A jak daleko putovaly bludné balvany? Už jste někdy cítili, jak voní kámen? Dozvíme se, že nerosty se skrývají všude kolem nás. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi. Po muzeu se nám rozkutálely putovní kamínky! A ne tak ledajaké… Přijďte Mezinovi pomoct hledat. Možná získáte i drahokam! 

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ (verze dle věku žáků)
Časová náročnost:  60 nebo 90 minut (dle domluvy)
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se zvířátky do pohádky 

Kdo by neměl rád pohádky? Proto se spolu ponoříme do světa těch, ve kterých figurují zvířata. Povyprávíme si tři příběhy a pak spolu budeme plnit úkoly! Najdeme všechny korálky pro zlatovlásku jako mravenci? A co takhle se protáhnout po dlouhém zimním spánku jako medvěd Kulíšek? Přijďte si s námi užít zábavné dopoledne a seznamte se se zajímavostmi o zvířatech!

Cíle:
• děti znají typický prostor muzea,
• děti trénují lokomoční, nelokomoční a zdravotně zaměřené pohybové činnosti,
• děti rozvíjí schopnost přirozeně a bez zábran komunikovat 
• děti se dodržují pravidla her 
• děti se učí projevit vlastní názory. 

RVP: Dítě a jeho tělo, Dítě a svět

Pro koho: děti 4–6 let
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová náročnost: 55 minut (Lze zkrátit uzpůsobením programu na 40 minut.) 

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Slon, mého srdce šampion 

Už jste slyšeli o Calvinovi? Majestátný slon, který na vás čeká v našem muzeu a stane se průvodcem na naší daleké cestě za poznáním ostatních jeho druhu.. Co spolu budeme objevovat? No třeba co sloni jedí, co dělají s chobotem a mají nehty? A čím je příbuzný takový exotický slon s námi? Vydejte se s námi na výpravu za vědomostmi!  

Cíle:
• žáci popíší slona,
• žáci vysvětlí základní rozdíly mezi slonem indickým a slonem africkým,
• žáci popíší způsoby dorozumívání slonů,
• žáci vysvětlí pojem býložravec a masožravec a správně slona zařadí,
• žáci chápou základní příbuznost savců.

RVP: Člověk a příroda

Pro koho: žáci 1. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tajemství mumie

Starověký Egypt. Doba pyramid, faraonů, hieroglyfů. A také doba tajemných rituálů, prapodivných božstev a hlavně… Mumií! Co takhle se na jednu podívat zblízka? Co je nám mumie schopna povědět o době, ve které žila? Jak se lidé odívali, čemu věřili, jak vypadali? Uměli psát? A co vlastně přesně ta mumie je? To spolu prozkoumáme v tomto edukačním programu. Nebojíte se poodhalit roušku tajemství?

Cíle:
• žáci poznají základní kulturní prvky starověkého Egypta,
• žáci chápou důvod vzniku mumií,
• žáci znají hlavní znaky egyptského náboženství,
• žáci chápou historickou hodnotu mumií,
• žáci pracují se svým vlastním hodnotovým žebříčkem. 

RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět 

Pro koho: žáci 6.–8. tříd
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příběhy v rámu

Co všechno dokážeme vyčíst z obyčejného obrazu? Jaké měl daný člověk postavení ve společnosti? V jaké době žil? Dýchají na nás z obrazu nějaké emoce? A dokážeme pomocí jediného obrazu vyprávět důležitý příběh z historie?

Pro koho: žáci 2. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Příroda volá S.O.S  

Jak se nám mění příroda před očima? Jsou katastrofické scénáře, které neustále slyšíme z médií pravdivé? Nakolik k tomu přispěli lidé a můžeme všemu ještě nějak zabránit 

Pro koho: žáci 2. stupně
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tajemství Egypta

Starověký Egypt. Doba pyramid, faraonů, hieroglyfů. Vyčteme o dávné době z archeologických nálezů, jak se lidé odívali, jak vypadali? Nebo jestli uměli psát? To spolu prozkoumáme v tomto edukačním programu. Spojíme dějepis a výtvarku v jednom!

Pro koho: žáci 3.–5. tříd
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60 minut

Cíle:
• děti poznají základní kulturní prvky starověkého Egypta
• děti dokáží rozpoznat staroegyptské umění
• dětí znají symboliku barev
• děti ví, kde se nachází Egypt
• děti rozeznají hlavní artefakty, které si se starověkým Egyptem spojujeme

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lidé a propaganda

Co je to propaganda a jak se dříve projevovala? To se ukážeme na příkladu nacistického Německa. Podlehli bychom propagandě i my? Jsme i dnes její součástí?

Pro koho: žáci 8. a 9. třídy, studenti prvních ročníků středních škol
Počet dětí ve skupině: max. 25 
Časová dotace: 60–90 minut

Kontakt: Lucie Vlková, tel. 553 622 999, e-mail: vlkova@szm.cz 

 

Na programy je nutná rezervace předem u muzejní edukátorky.

Poslední aktualizace článku: 14.03.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doprovodné programy pro školy a veřejnost“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku