Úvod \ Muzejní obchod \ Publikace

Slezské zemské muzeum

Publikace

Uvedené publikace si můžete objednat:
  • písemně na adrese: Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
  • e-mailem na adrese: muzejni.obchod(at)szm.cz
  • telefonicky na čísle: +420 553 622 999, p. David Fišer
Poštovné dle platného ceníku České pošty, cena se odvíjí dle hmotnosti objednávky.
 Pohraniční regiony _ publikace Pohraniční regiony Československa 1918-1989

Autor: Ondřej Kolář (ed.) a kol. aut.
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-96-4
Počet stran: 159
Cena: 315 Kč + poštovné

 Jak se hledají _ publikace Jak se hledají druhoválečné hroby
aneb
archeologický průzkum a mapování lokalit II. světové války v českém Slezsku

Autor: Jiří Juchelka, Jana Horáková, Soňa Králová, David Galia, Ondřej Klápa, Tomáš Petr, Marek Pietoň
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-90-2
Počet stran: 146
Cena: 210 Kč + poštovné

 Encyklopedie muzeí _ publikace Encyklopedie muzeí a galerií českého Slezska a Ostravska

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-95-7
Počet stran: 229
Cena: 570 Kč + poštovné

 Henleinovské povstání _ publikace Henleinovské povstání v západním Slezsku 1938

Autor: Ondřej Kolář
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-91-9
Počet stran: 119
Cena: 420 Kč + poštovné

Satke _ publikace  Antonín Satke:
Výběr z korespondence

Autor: Lubomír Hlavienka (ed.)
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-94-0
Počet stran: 121
Cena: 315 Kč + poštovné

 Slezsko a třetí republika _ publikace Slezsko a třetí Českoslovesnká republika (1945-1948)

Autor: Lubomír Hlavienka - Ondřej Kolář - Pavel Šopák (edd.)
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87789-92-6
Počet stran: 287
Cena: 580 Kč + poštovné

Čeledovi _ publikace  Jan a Miloš:
Paměti dvou generací opavské rodiny Čeledových

Autoři: Ondřej Haničák, Markéta Haničáková, Jiří Šíl
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-87789-89-6
Počet stran: 303
Cena: 2349 Kč + poštovné

 Obrázky na skle _ publikace Obrázky malované na skle
ze sbírek Slezského zemského muzea

Autoři: Luboš Kafka, Miroslava Suchánková
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-87789-86-5
Počet stran: 279
Cena: 927 Kč + poštovné

SNB ve Slezsku _ publikace  Sbor národní bezpečnosti ve Slezsku
a jeho podíl na řešení poválečných problémů regionu 1945-1948

Autoři: Lubomír Hlavienka, Ondřej Kolář
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-87789-88-9
Počet stran: 125
Cena: 270 Kč + poštovné

 Leopold Bauer _ publikace Leopold Bauer (1872-1938):
Morfologie moderny

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2022
ISBN: 978-80-87789-87-2
Počet stran: 116
Cena: 898 Kč + poštovné

Město muzeí - Ostrava _ publikace  Město muzeí: Ostrava 1870-1970
Kapitoly z historické muzeologie

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-75-9
Počet stran: 251
Cena: 250 Kč + poštovné

 Zemská obrazárna _ publikace

Zemská obrazárna

Autoři: Pavel Šopák (ed.), Denisa Hradilová, Eva Kolářová
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-76-6
Počet stran: 103
Cena: 490 Kč + poštovné

Muzejní časopisy Moravy a Slezska do roku 1989

Muzejní časopisy Moravy a Slezska do roku 1989

Autoři: Pavel Šopák, Otakar Kirsch, Ondřej Kolář 
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-81-0
Počet stran: 203
Cena: 250 Kč + poštovné

Státní hranice a pohraniční regiony

Státní hranice a pohraniční regiony ve střední Evropě 1918–1989
Borders and Border Regions in Central Europe 1918–1989

Editor: Ondřej Kolář 
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-79-7
Počet stran: 304
Cena: 470 Kč + poštovné

European

European Faience and Maiolica in the Collection of the Silesian Museum 1380–1850

Autoři: Jan P. van Soest, Martin Janák, Alena Kalinová
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-73-5
Počet stran: 468
Cena: 1450 Kč + poštovné

Zemská obrazárna

Zemská obrazárna

Autor: Pavel Šopák (ed.)
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-76-6
Počet stran: 104
Cena: 490 Kč + poštovné

Mimořádný lidový soud v Opavě

Mimořádný lidový soud v Opavě a "velká" retribuce v západním Slezsku 1945–1948

Autor: Ondřej Kolář
Rok vydání: 2021
ISBN: 978-80-87789-78-0
Počet stran: 154
Cena: 250 Kč + poštovné

Z rodného kraje

Z rodného kraje
Česká kultura ve Slezsku a na Ostravsku do roku 1949

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-87789-65-0
Počet stran: 276
Cena: 240 Kč + poštovné

Česká moderní grafika

Česká moderní grafika

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-87789-71-1
Počet stran: 156
Cena: 220 Kč + poštovné

Jan Rohel_publikace

Jan Rohel
Vzpomínky na Slezský studijní ústav a Horní školu 1945–1954

Editor: Ondřej Kolář
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-87789-68-1
Počet stran: 128
Cena: 220 Kč + poštovné

Listy lásky, víry a naděje

Listy lásky, víry a naděje
(Edice korespondence slezského etnografa a folkloristy Antonína Satkeho se snoubenkou, sestrou a dalšími rodinnými příslušníky od srpna 1957 do května 1962)

Editor: Kamil Rodan
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-87789-70-4
Počet stran: 384
Cena: 390 Kč + poštovné

Zacílit a pal_kniha

Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba v proměnách staletí

Autor: Ondřej Haničák
Rok vydání: 2020
ISBN: 978-80-87789-66-7
Počet stran: 44
Cena: 50 Kč + poštovné

Město zítřka

Město zítřka. Olomouc a Ostrava 19181938: architektura a urbanismus

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-87789-61-2
Počet stran: 255
Cena: 570 Kč + poštovné

Jan Rohel_publikace

Jan Rohel: Vzpomínky

Autor: Ondřej Kolář
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-87789-58-2
Počet stran: 177
Cena: 320 Kč + poštovné

Publikace_Neklidné století aneb Žít se ctí

Neklidné století aneb Žít se ctí

Autor: Kamil Rodan
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-87789-59-9
Počet stran: 288
Cena: 220 Kč + poštovné

Kramářské tisky z PPB_kniha

Kramářské tisky ze sbírky Památníku Petra Bezruče
Slezského zemského muzea v Opavě

Autorky: Monika Szturcová, Martina Dragonová
Rok vydání: 2019
ISBN: 978-80-87789-60-5
Počet stran: 352
Cena: 850 Kč + poštovné

Prezentace publikace Století proměny

Století proměny. Devatenácté století ve stavební kultuře českého Slezska a Ostravska

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-87789-54-4
Cena: 470,- Kč + poštovné

Odchody a návraty_kniha

Odchody a návraty. Vzpomínky účastníků zahraničního protinacistického odboje ze Slezska a Ostravska.

Editoři: Ondřej Kolář, Kamila Poláková
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-8087789-53-7
Cena: 280,- Kč + poštovné

Slezsko a Ostravsko_obálka knihy

Slezsko a Ostravsko v Masarykově republice 

Autor: Ondřej Kolář a kolektiv
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-87789-51-3
Cena: 200,- Kč + poštovné

Slezsko a Ostravsko_kniha

Slezsko a Ostravsko 1918–1938 

Autor: Ondřej Kolář a kolektiv
Rok vydání: 2018
ISBN: 978-80-87789-50-6
Cena: 470,- Kč + poštovné

Tvořit město

Tvořit město
Opava a Moravská Ostrava 1850–1950: architektura a urbanismus 

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-46-9
Cena: 350,- Kč + poštovné

Bezručovi sláva

Bezručovi sláva 

Autorka: Lenka Rychtářová
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-49-0
Cena: 290,- Kč + poštovné

Grobelný_kniha

Andělín Grobelný: Vzpomínky 

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-45-2
Cena: 250,- Kč + poštovné

Historie novoveských hostinců_obálka

Historie novoveských hostinců ve světle dobových dokumentů

Autor: Kamil Rodan
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-44-5
Cena: 220,- Kč + poštovné

(O)hlasy žen v české kultuře: Ludmila Hořká

(O)hlasy žen v české kultuře: Ludmila Hořká

Autorka: Drahomíra Vlašínová
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-47-6
Cena: 200,- Kč + poštovné

Kalendář Válečná pole 1918-1945

Kalendář 2018: Válečná pole 1918-1945

Foto: Boris Renner | Režie scén: Marek Piętoň 
Rok vydání: 2017
Cena: 300,- Kč + poštovné

Obálka_Slezské písně

Slezské písně

Autor: Petr Bezruč
Rok vydání: 2017
ISBN: 978-80-87789-42-1
Cena: 350,- Kč + poštovné

 Jan II. kníže z Lichtenštejna_kniha_dárková kazeta  

Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea (v dárkové kazetě)

Autor: Ilona Matejko-Peterka & kolektiv
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-39-1
Cena: 720,- Kč + poštovné

Jan II. kníže z Lichtenštejna_kniha

Jan II. kníže z Lichtenštejna. Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea 

Autor: Ilona Matejko-Peterka & kolektiv
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-39-1
Cena: 570,- Kč + poštovné

Prostor pro umění

Prostor pro umění
Výtvarné umění na Moravě a v českém Slezsku do roku 1914 jako téma historické muzeologie

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-38-4
Cena: 350,- Kč + poštovné

Hodnocení přízemního ozonu

Hodnocení přízemního ozonu ve vztahu k muzejním sbírkovým předmětům, lidské populaci a vegetaci

Autor: Miloš Zapletal, Martin Polášek
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-26-1
Cena: 90,- Kč + poštovné

Město muzeí_kniha

Město muzeí
Opava 1814-1989

Autor: Pavel Šopák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-37-7
Cena: 220,- Kč + poštovné

Méně známé roubené stavby na území Slezska

Méně známé roubené stavby na území Slezska
Dokumentace památek tradičního stavitelství v prostoru ostravsko-karvinského uhelného revíru

Autoři: Jana Koudelová, Václav Michalička
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-30-8
Cena: 930,- Kč + poštovné

Spolkový život ve Slezsku

Spolkový život ve Slezsku
Spolky ve světle dochovaných památek 

Autoři: Ilona Matejko-Peterka, Ondřej Haničák, Martin Janák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-35-3
Cena: 470,- Kč + poštovné

Bezruč a umění

Bezruč a umění 

Autor: Lenka Rychtářová
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-36-0
Cena: 290,- Kč + poštovné

Renesanční domy moravsko-slezského pomezí

Renesanční domy Moravsko-slezského pomezí.
Příspěvek k poznání typologie a formálních aspektů měšťanské obytné architektury 16. a 17. století

Autor: Ondřej Haničák
Rok vydání: 2016
ISBN: 978-80-87789-27-8
Cena: 170,- Kč + poštovné

Registrum dvořanů

Mezi periferií a centrem jagellonského světa.
Registrum dvořanů knížete a krále Zikmunda I. Jagellonského z let 1493-1510

Autoři: Petr Kozák, Krisztina Rábai
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-28-5
Cena: 750,- Kč + poštovné

Ruská literatura o politických represích

Ruská literatura o politických represích.
Z fondu knihovny Slezského zemského muzea v Opavě

Autor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-25-4
Cena: 180,- Kč + poštovné

Historické a aktuálne otázky vývoja

Historické a aktuálne otázky vývoja národnostných vzťahov, kultúr a identít v národnostne zmiešanej oblasti Sliezska a severnej Moravy

Autorka: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-29-2
Cena: 500,- Kč + poštovné

NS_obalka katalogu

Neklidné století
(České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89)

Vedoucí autorského kolektivu: Pavel Šopák
Rok vydání: 2015
ISBN: 978-80-87789-24-7
Cena: 680,- Kč + poštovné

Opava hudební

Opava hudební
(Kapitoly z dějin hudební kultury města slezského regionu)

Autoři: Karel Boženek - Petr Hanousek
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-16-2
Cena: 160,- Kč + poštovné

VYPRODÁNO!

Sebraný spis

Sebraný spis

Autor: Milan Krupa
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-21-6
Cena: 250,- Kč + poštovné

Zajm-obalka

Země a její muzeum

Vedoucí autorského kolektivu: Jiří Šíl
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-20-9
Cena: 560,- Kč + poštovné

Zajp-obalka

Země a její pán

Vedoucí autorského kolektivu: Ilona Matejko-Peterka
Rokvydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-19-3
Cena: 560,- Kč + poštovné

Museum Silesiae

Museum Silesiae

Autor: kolektiv autorů
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-18-6
Cena: 575,- Kč + poštovné

 Ucty dvora prince

Účty dvora prince Zikmunda Jagellonského
(1493) 1500 - 1507

Autor: Petr Kozák
Rok vydání: 2014
ISBN: 978-80-87789-15-5
Cena: 600,- Kč + poštovné

Znamení vertikál II.

Znamení vertikál

Editoři: Pavel Šopák a kol.
Rok vydání: 2013
ISBN: 978-80-87789-13-1
Cena: 580,- Kč + poštovné

Memorabilia opavských dominikánů

Memorabilia opavských dominikánů

Autoři: Markéta Kouřilová - Petr Kozák
Rok vydání: 2013
ISBN 978-80-86224-96-1
Cena: 180,- Kč + poštovné

 příroda slezska

Příroda Slezska

Editoři: Jindřich Roháček, Jan Ševčík, Petr Vlk
Rok vydání: 2013
ISBN 978-80-86224-95-4
Cena: 669,- Kč + poštovné

 

Obyvatelstvo Rakouského Slezska v pozdně osvícenském období

Autor: Irena Korbelářová - Rudolf Žáček
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-86224-94-7
Cena: 117,- Kč + poštovné

Stavebně historický vývoj městských jader Příbora, Místku a Brušperku. Historická města a památková péče

Autor: Jana Koudelová
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-86224-93-0
Cena: 360,- Kč + poštovné

Město - zámek - krajina

Autor: Pavel Šopák a kol.
Rok vydání: 2012
ISBN: 978-80-86224-91-6
Cena: 590,- Kč + poštovné

Paměť Slezska

Paměť Slezska (Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století)

Autor: Pavel Šopák a kol.
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-86224-90-9
Cena: 690,- Kč + poštovné

Němečtí váleční zajatci v českých zemích 1945-1950

Autor: Tomáš Staněk
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-86224-89-3
Cena: 200,- Kč + poštovné

Czech and Slovak Diptera associated with fungi

Autor: Jan Ševčík
Rok vydání: 2010
ISBN: 978-80-86224-84-8
Cena: 99,- Kč + poštovné

Ofiary Zbrodni Katyńskiej z obszaru byłej Czechosłowacji

Autor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2011
ISBN: 978-80-86224-81-7
Cena: 170,- Kč + poštovné

Malířství a sochařství 19. století v západní části českého Slezska

Autor: Marie Schenková, Jaromír Olšovský, Karel Müller, Pavel Šopák
Rok vydání: 2008
ISBN: 978-80-86224-68-8
Cena: 770,- Kč + poštovné

Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska

Autor: Marie Schenková, Jaromír Olšovský, Karel Müller
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-86458-06-7
Cena: 801,- Kč + poštovné

Barokní malířství a sochařství ve východní části českého Slezska

Autor: Marie Schenková, Jaromír Olšovský, Karel Müller
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-86224-46-5
Cena: 663,- Kč + poštovné

World Catalog of Sphaeroceridae (Diptera)

Autor: Jindřich Roháček, Stephen A. Marshall, Allen L. Norrbom, Matthias Buck, Dora Isabel Quiros, Ian Smith
Rok vydání: 2001
ISBN: 80-86224-21-X
Cena: 1063,- Kč + poštovné

Interakce národnostních kultur

Teoretické a metodologické přístupy
Editoři: J. Machačová, O. Šrajerová
Rok vydání: 2008
ISBN 978-80-86224-69-5
Cena: 65,- Kč + poštovné

Problémy obecné kultury v českých zemích 1781 - 1989

Autoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 2008
ISBN 978-80-86224-66-4
Cena: 150,- Kč + poštovné

Hornická lidová slovesnost Ostravska-Karvinska

Autor: G. Sokolová
Rok vydání: 2006
ISBN 80-86224-53-84
Cena: 250,- Kč + poštovné

Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857-1910

Autor: A. Pokludová
Rok vydání: 2008
ISBN 978-80-86224-67-1
Cena: 500,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 5, 2000

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 2000
ISBN 80-86224-14-7
Cena: 100,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 6, 2001

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 2001
ISBN 80-86224-15-5
Cena: 100,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 7, 2001

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 2001
ISBN 80-86224-24-4
Cena: 100,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 8, 2001

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 2001
ISBN 80-86224-25-2
Cena: 100,- Kč + poštovné

Slováci v ČR po roce 1945

Autoři: K. Sommer, R. Prokop, O. Šrajerová, E. Gímeš
Rok vydání: 1994
ISBN 80-86101-13-4
Cena: 100,- Kč + poštovné

Národnostní menšiny a jejich soc. pozice ve střední Evropě

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 1999
ISBN 80-86224-10-4
Cena: 150,- Kč + poštovné

Sociální pozice národnostních menšin v českých zemích 1918 - 1938

Editoři: J. Machačová, J. Matějček
Rok vydání: 1999
ISBN 80-86224-11-2
Cena: 150,- Kč + poštovné

Národně jazykové vědomí obyvatel národnostně smíšených oblastí České republiky

Autoři: Š. Hernová, G. Sokolová
Rok vydání: 2000
ISBN 80-86224-17-1
Cena: 100,- Kč + poštovné

Národnostní menšiny a majoritní společnost v ČR a v zemích střední Evropy v 90. letech XX. století

Editoři: O. Šrajerová, G. Sokolová
Rok vydání: 1998
ISBN 80-86224-17-1
Cena: 130,- Kč + poštovné

Formování multikulturní společnosti v podmínkách ČR a v zemích střední Evropy

Editor: Olga Šrajerová
Rok vydání: 2000
ISBN 80-86224-19-8
Cena: 130,- Kč + poštovné

Češi, Slováci a Poláci na Těšínsku a jejich vzájemné vztahy

Autoři: G. Sokolová, Š. Hernová, O. Šrajerová
Rok vydání: 1997
ISBN 80-86224-19-8
Cena: 95,- Kč + poštovné

Vězeňské systémy v Československu a ve střední Evropě 1945 - 1955

Editor: Dušan Janák
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-28-7
Cena: 100,- Kč + poštovné

Retribuční vězni v českých zemích 1945 - 1955

Autor: Tomáš Staněk
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-33-3
Cena: 100,- Kč + poštovné

Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti

Editor: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2001
ISBN 80-86224-27-9
Cena: 350,- Kč + poštovné

O středních vrstvách v českých zemích 1750 - 1950

Autoři: Jana Machačová, Jiří Matějček
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-36-8
Cena: 200,- Kč + poštovné

Tabulkové přehledy II

Editoři: Š. Hernová, G. Sokolová, E. Malá
Rok vydání: 1997
Cena: 45,- Kč + poštovné

Tabulkové přehledy III

Editoři: Š. Hernová, G. Sokolová, E. Malá
Rok vydání: 1998
ISBN 80-86224-12-0
Cena: 45,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 9, 2002

Editoři: Jana Machačová, Jiří Matějček
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-26-0
Cena: 150,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 10

Editoři: Jana Machačová, Jiří Matějček
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-37-6
Cena: 150,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám sv. 10/2

Editoři: Jana Machačová, Jiří Matějček
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-38-4
Cena: 150,- Kč + poštovné

Národnostní menšiny na přelomu tisíciletí

Editor: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-40-6
Cena: 200,- Kč + poštovné

České národní aktivity v pohraničních oblastech první Československé republiky

Editor: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2003
ISBN 80-86101-70-3
Cena: 200,- Kč + poštovné

České stopy v gulagu

Editor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2003
ISBN 80-86224-41-4
Cena: 145,- Kč + poštovné

Výzkum perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Editor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-86224-63-3
Cena: 220,- Kč + poštovné

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Část I. - Vězni a popravení
Editor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum)
ISBN 978-80-7248-428-7 (Slezská univerzita v Opavě)
Cena: 250,- Kč + poštovné

Perzekuce československých občanů v Sovětském svazu (1918-1956)

Část II. - Zajatci a internovaní
Editor: Mečislav Borák
Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-86224-64-0 (Slezské zemské muzeum)
ISBN 978-80-7248-428-7 (Slezská univerzita v Opavě)
Cena: 350,- Kč + poštovné

Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství (na příkladu Těšínska)

Autoři: Irena Korbelářová, Milan Šmerda, Rudolf Žáček
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-43-0
Cena: 396,- Kč + poštovné

Sociálně a národnostně smíšená rodina v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti

Editoři: Jana Machačová, Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2003
ISBN 80-86224-44-9
Cena: 203,- Kč + poštovné

Migrace - tolerance - integrace

Editor: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2004
ISBN 80-86224-47-3
Cena: 206,- Kč + poštovné

Migrace - tolerance - integrace II.

Editor: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2005
ISBN 80-86224-51-1
Cena: 210,- Kč + poštovné

Vývojové proměny postsocialistických měst ostravského a hornoslezského regionu v podmínkách transformace

Odpovědná redaktorka: Oľga Šrajerová
Rok vydání: 2006
ISBN 80-86224-60-0 (Slezský ústav Slezského zemského muzea)
ISBN 80-86904-18-0 (Nakladatelství Tilia)
Cena: 250,- Kč + poštovné

Studie k sociálním dějinám, 11

Editoři: Jana Machačová, Jiří Matějček, Blanka Soukupová
Rok vydání: 2004
ISBN 80-86224-48-1
Cena: 100,- Kč + poštovné

Varhanní knížky starých kantorů

Redigoval: Petr Koukal
Rok vydání: 2004
ISMN M-9004000-5-5
Cena: 155,- Kč + poštovné

Obecní rada Opavy 1850 - 1912

Autor: Andrea Pokludová
Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-86224-65-7
Cena: 140,- Kč + poštovné

Kapitoly o československém vězeňství 1945 - 1955.

Historické souvislosti, právní základy a politické aspekty
Autor: Dušan Janák
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-34-1
Cena: 199,- Kč + poštovné

Způsoby zacházení s vězni v ČSR v letech 1945 - 1955.

Přehled základních předpisů
Autor: Aleš Kýr
Rok vydání: 2002
ISBN 80-86224-32-5
Cena: 130,- Kč + poštovné

Evropská identita v podmínkách evropské integrace

Jazyková úprava a překlady resume - autoři příspěvků
Rok vydání: 2007
ISBN 978-80-86224-62-6
Cena: 50,- Kč + poštovné

Poslední aktualizace článku: 16.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Publikace“ na Facebook