Úvod \ Muzeum \ Rada SZM

Slezské zemské muzeum

Rada Slezského zemského muzea

Rada Slezského zemského muzea je jmenována ředitelem SZM. Je poradním orgánem ředitele SZM, podporuje rozvoj SZM včetně oblasti vědy a výzkumu a posuzuje interní výzkumné projekty.

Rada Slezského zemského muzea má 11 členů nejen z České republiky, ale také z Polska. Dne 25. ledna 2016 byl členy rady SZM zvolen jako předseda prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Místopředsedou vědecké rady SZM byl zvolen prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.

 

Předseda rady SZM

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Slezská univerzita v Opavě

 

Místopředseda rady SZM

Prof. PhDr. RSDr. František Hanzlík, CSc.

Univerzita obrany

 

Členové rady SZM:

RNDr. Jiřina Kábrtová, (Ostravské muzeum)

Prof. Štěpán Rak, (Akademie múzických umění v Praze)

PhDr. Karel Müller, (Zemský archiv v Opavě)

Dr. Wojciech Dominiak, (Muzeum Ziemi Prudnickiej)

Mgr. Václav Houfek, (Muzeum města Ústí nad Labem)

PhDr. Petr Vojtal, (Slezské zemské muzeum)

PhDr. Tomáš Niesner, (Muzeum v Bruntále)

Mgr. Zuzana Tichá, (Slezská univerzita v Opavě)

 

 

Poslední aktualizace článku: 01.06.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Rada Slezského zemského muzea“ na Facebook