Úvod \ Muzeum \ Struktura

Slezské zemské muzeum

Struktura Slezského zemského muzea

Útvar ředitele

 • Kancelář ředitele

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 • Pracoviště vnitřního auditu


 Útvar náměstka pro vnější záležitosti

  • Pracoviště muzejní pedagogiky 

 Útvar náměstka pro odborné činnosti


Útvar náměstka pro ekonomiku a provoz

 • Oddělení ekonomicko-správní

  • Všeobecná účtárna
  • Evidence majetku
  • Pokladna
  • Personalistika a platy
 • Oddělení provozně-investiční

  • Pracoviště veřejných zakázek
  • Pracoviště projektově-investiční
  • Pracoviště provozní
  • Pracoviště IT
 • Arboretum Nový Dvůr

  • Expoziční pracoviště
  • Dendrologické pracoviště
  • Provozní pracoviště

Poslední aktualizace článku: 05.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Struktura Slezského zemského muzea“ na Facebook