Úvod \ Pro školy

Slezské zemské muzeum

Pro školy a veřejnost

MUZEUM PRO DĚTI Z POHODLÍ DOMOVA 

V rámci nouzového stavu v době koronavirové epidemie jsme pro děti připravovali různé aktivity, hry a úkoly, které jim zpříjemňovaly čas strávený doma. Aktivity byly určeny pro všechny věkové kategorie a zpětně si je můžete stáhnout na níže uvedeném odkaze: http://www.szm.cz/udalost/794/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html.

Muzejní edukátorky

Ikona HVB

Historická výstavní budova – Müllerův dům

Mgr. Hana Kubesová, tel.: 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup.

Ikona PDSV

Národní památník II. světové války

Mgr. Viola Müllerová, tel.: 734 578 014, e-mail: mullerova@szm.cz. 

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu, pedagogický doprovod má volný vstup. 

Je možné provést rezervaci edukačních programů na měsíc květen a červen 2023.

Ikona PPB

Památník Petra Bezruče

Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel.: 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 40 Kč na osobu. Při návštěvě dvou programů 60 Kč. Pedagogický doprovod má volný vstup.

Cena workshopů činí 50 Kč. 

Ikona AND

Arboretum Nový Dvůr

Mgr. Martina Rigauxová, tel.: 603 868 072, e-mail: rigauxova@szm.cz.

Vstupné pro návštěvníky edukačních programů činí 500 Kč za skupinu.

Edukační program "Život stromu" je možné absolvovat od 3. 4. 2023 do konce návštěvnické sezóny.

Otevírací dobu jednotlivých expozičních areálů SZM naleznete ZDE.

Aktuální edukační programy na rok 2023

Piktogram_HVBHistorická výstavní budova

 

Léto je tu, rorýsi!

Naši letní krajinu z výšky sleduje neúnavný letec, rorýs. A my se společně s ním podíváme na živočichy, kteří zde žijí. Kde mají domov chřástalové? Kam chodí spát zajíci? Rozkvetlé louky nás zavedou k tmavému lesu, kde lišky dávají dobrou noc. A možná zahlédneš i vlka! Proč rysa téměř nepotkáš a divočáků je moc? Hravou formou se seznámíme s živočichy v různých biotopech. Postavíme si nejdříve dálnici, a pak dokonce zelený most!

Pro koho: 3. až 6. ročník ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut.
Oblasti vzdělávání: živá a neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; kritické myšlení.
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz.
__________________

Zachraňte hmyzáky!

Brouci, vážky, včely i motýli jako hrdinové naší přírody! Proč je hmyz důležitý? Jakou roli hraje v našem ekosystému? A co ohrožuje můry nebo včely? Pojďme se podívat na některé znaky hmyzu a říct si něco o hmyzím životě. Pak si povíme, jak můžeme životu hmyzu prospět my lidé.

Pro koho: 3. až 6. ročník ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut.
Oblasti vzdělávání: živá a neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; kritické myšlení.
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz.
__________________

Se skřítkem Mezinou do podzemí

Horniny a nerosty jako dávné poklady budeme zkoumat se skřítkem Mezinou. Jsou v našem okolí sopky? A jak daleko putovaly bludné balvany? Už jste někdy cítili, jak voní kámen? Dozvíme se, že nerosty se skrývají všude kolem nás. Seznámíme se s jejich základními vlastnostmi. Po muzeu se nám rozkutálely putovní kamínky! A ne tak ledajaké… Přijďte Mezinovi pomoct hledat. Možná získáte i drahokam!

Pro koho: 3. až 9. ročník ZŠ.
Časová náročnost: 60 minut.
Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.
Kontakt: Mgr. Hana Kubesová, tel. 778 488 261, e-mail: kubesova@szm.cz.
__________________

  

 

Piktogram_PPBPamátník Petra Bezruče


1.1 Programy pro mateřské školy

Pojďte s námi do muzea

Během edukačního programu se dětem představí loutka princezny Zlatovlásky, která se stane průvodkyní tajuplným světem muzea. Děti se tak hravou formou seznámí s netradičním prostředím, v němž se historie prolíná se současností a dozví se základní fakta o životě a díle básníka Petra Bezruče. Program je doplněn o výtvarnou dílnu.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Setkání s pohádkami, hádankami a říkadly

Náplní edukačního programu je čtení pohádek nebo příběhů, hádanek, říkadel a plnění úkolů z pracovních listů. Dětem budou představeni spisovatelé a jejich díla, jejichž literární pozůstalost se nachází v Památníku Petra Bezruče (např. Zdeněk Vavřík, Helena Salichová, Ludmila Hořká, Jan Rohel atd.).

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

A kniha spatřila světlo světa

Edukační program pro rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu komunikativních dovedností a činností zaměřených na poznávání prostředí, ve kterém dítě žije (rodina, příroda, kultura) prostřednictvím literárních příběhů. Program nabízí četbu, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením.

Vzdělávací oblasti: Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět.
Pro koho: děti 5 – 6 let.
Délka programu: 60 minut.

__________________

1.2 Programy pro základní a střední školy

Život a dílo Petra Bezruče

V rámci edukačního programu se žáci a studenti seznámí s nejdůležitějšími okamžiky Bezručova života a s jeho literární tvorbou. Součástí programu je zhlédnutí dokumentárního filmu o Petru Bezručovi. Lektorovaný edukační program nabízí dvě varianty:

  • základní verze – vhodná pro žáky ZŠ,
  • rozšířená verze – vhodná pro žáky SŠ.

Součástí programu je pracovní list, reflexe účastníků programu a individuální prohlídka expozice.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Délka programu: 45/90 minut (dle zvolené verze prohlídky).

__________________

Ozvěny Slezských písní

Literární a prožitkový workshop věnovaný básnické sbírce Slezské písně, doplněný o výtvarnou a tvůrčí dílnu. Náplní práce s literárním textem je výrazné čtení básní, jejich poslech, hledání a popis básnických prostředků (např. zvukomalba, personifikace, řečnická otázka). Na základě práce s literárním textem si žáci následně vyrobí vlastní knížku a výtvarně ji vyzdobí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60/90 minut.

__________________

Zdenka Tomášková a Ortel samoty

Edukační program pro třídy, které mají zájem o hlubší poznání osobnosti Petra Bezruče. Prostřednictvím knihy Ortel samoty, který napsala osobní sekretářka básníka Zdenka Tomášková se zaposloucháme do jejich vzpomínek a budeme besedovat nad knihou.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Muzeum - známé i neznámé

Jak si návštěvu muzea co nejvíce užít? Kdo má na starosti muzejní sbírky? Jak se můžeme dozvědět něco o historii uměleckého díla? Je možné opravit poškozené umělecké dílo? Po čem pátrá archeolog? Tyto a podobné otázky a pojmy si zodpovíme v edukačním programu, jehož cílem je seznámit žáky a studenty s významem muzea pro jednotlivce i společnost. Program nabízí lektorovaný výklad a můžeme se těšit i na malé překvapení.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci vyššího stupně ZŠ, žáci SŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Lolo a druhové

Cílem edukačního programu je podpora čtenářství a motivace k četbě, rozšíření a prohloubení znalostí o básníku Petru Bezručovi. Žáci na základě poslechu sami nakreslí obrázek a představí jej ostatním. Na závěr proběhne beseda a zhodnocení ilustrací. Žáci si odnesou tištěný text a vlastní ilustraci k němu. V rámci dílny bude využita forma řízeného čtení a čtení s předvídáním.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 5.–7. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Příroda v poezii Petra Bezruče

Literární a tvořivá dílna pro školy, kde budeme pracovat s básnickou sbírkou Slezské písně a s básní Stužkonoska modrá. Prostřednictvím práce s uměleckým textem si žáci procvičí jazykové dovednosti a uvědomí si přínos poezie v životě a lépe porozumí tvorbě básníka. V programu si žáci vyzkouší tvůrčí psaní a ve výtvarné dílně si vyrobí svou vlastní knížku Slezské písně.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a příroda.
Pro koho: žáci 8. – 9. ročníku ZŠ.
Délka programu: 60 minut.

__________________

Literární vycházka „Po stopách Petra Bezruče"

Vycházka začíná v Památníku Petra Bezruče krátkým výkladem o básníkovi. Poté následuje společná vycházka po místech spjatých s jeho odkazem (sochy v parku, náměstí, hřbitov). Literární vycházky se uskuteční pouze za příhodného počasí.

Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a společnost.
Pro koho: žáci SŠ.
Délka programu: 90–120 minut.

__________________

Ostatní formy edukace

Workshop pro češtináře

V prostorách Památníku Petra Bezruče se koná workshop pro pedagogické pracovníky vyučující český jazyk a literaturu. Cílem workshopu je seznámit pedagogy s edukační činností PPB, navázat spolupráci s vyučujícími, získat zpětnou vazbu a zdůraznit vzájemné propojení mezi školami a PPB na vzdělávací bázi. Na workshop je nutno se předem objednat. Účast na akci je zdarma.

Kdy: každé první pondělí v měsíci v době od 14.00 do 15.00 hodin.

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. et Bc. Eva Schwanová, tel. 778 527 815, e-mail: schwanova@szm.cz.  


Piktogram_NPDSVNárodní památník II. světové války

Pro nižší stupeň ZŠ

Víš, co je to válka?

Tento edukační program vysvětlí žákům prostřednictvím stálé expozice památníku a společné diskuze, co je to válka. Částečně jim přiblíží, jak probíhá každodenní život rodiny ve válce a pomocí historických pramenů v expozici a formou hry nastíní důležitá fakta spojená se smutnou historií 2. sv. války, jejich přímých aktérů či účastníků.

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

__________________

Zvířecí hrdinové

Edukační program je zaměřen na seznámení dětí se zapojením zvířat do válečných konfliktů. Společně se zamyslíme nad tím, co je to válka, hrdinství a jestli i o němých tvářích můžeme hovořit jako o hrdinech. K tomu nám dopomohou dva příběhy, které jsou doplněny o několik různorodých aktivit. Ty jsou zaměřeny na rozvoj pohybu a smyslového vnímání u dětí, stejně tak jako na rozvoj práce v týmu i jednotlivě. Máte rádi paměťové hry, skládačky anebo pantomimu? Pak je program přímo pro vás!

Pro koho: 1. stupeň ZŠ
Časová dotace: 45 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Tělesná výchova, Člověk a společnost, Taneční a pohybová výchova

__________________

Pro vyšší stupeň ZŠ

„Motýla jsem tu neviděl“ (Pavel Friedmann)

Smutnou kapitolou lidských dějin byl holokaust. Jak název programu napovídá, pronásledování a utrpení židovských a rómských obyvatel Evropy byl krutou realitou 2. světové války. Vše důležité o tomto tématu se účastníci programu dozví prostřednictvím aktivní práce s časovou osou přímo v expozici památníku. Pro snadnější pochopení budou využity také výtvarné, slovní a písemné doklady vězňů koncentračních táborů. Program má přesah až do současné doby, kdy je antisemitismus a antiromismus stále aktuální.

Pro koho: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

__________________

Každodennost v Protektorátu Čechy a Morava

Jedním z nejtragičtějších období naší historie byl bezesporu Protektorát Čechy a Morava. Žáci se prostřednictvím hry seznámí s velmi těžkou každodenností tohoto temného období. Dozvědí se, jak to fungovalo s nakupováním potravin a ostatních potřeb denní potřeby, jestli děti chodily do školy a jak fungovala soudobá kultura.

Pro koho: 2. stupeň ZŠ
Časová dotace: 60 minut
Maximální počet žáků: 25
Odkazy na RVP: Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

Nutná předchozí rezervace na všechny druhy edukačních programů:
Mgr. Viola Müllerová, muzejní edukátorka, tel.: 734 578 014, mullerova(at)szm.cz.

 

Piktogram ANDArboretum Nový Dvůr

Život stromu

Život stromu“ je prvním edukačním programem v Arboretu Nový Dvůr ve Stěbořicích. Tento areál je důležitou součástí Slezského zemského muzea. Přijďte se svými žáky využít výuky na čerstvém vzduchu přímo mezi stromy.

Edukační program provede žáky vymezeným kouskem krajiny parku Arboreta Nový Dvůr. Řekneme si, co strom potřebuje ke svému životu – tedy co se musí stát, aby z malého semínka vyrostl statný strom. Povíme si o tom, jak strom dýchá. Jak důležité jsou stromy pro náš život i život zvířat. Žáci pracují v týmech a následně svá témata prezentují.

RVP: Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Estetická výchova.

Cíle: znát prostředí parku; vědět, jaký užitek má strom pro obyvatele lesa a pro člověka; žáci mají zájem zkoumat přírodu a zajímat se o ni; uvědomují si, jak člověk ovlivňuje okolí svou činností; žáci umí pracovat v týmu a komunikovat mezi sebou; žáci jsou schopni prezentovat své vědomosti.

Oblasti vzdělávání: neživá příroda; environmentální výchova; estetická výchova; vztah člověk – příroda; poznávání životního prostředí bezprostředně okolo nás; řemesla a povolání.

Pro koho: 1. až 6. ročník ZŠ.

Časová náročnost: 60 minut (nebo dle domluvy)

Kontakt: Mgr. Martina Rigauxová; tel.: 603 868 072; případně mail: rigauxova@szm.cz

Cena: 500,- Kč za skupinu.

Program je možné navštívit od pondělí 3. dubna 2023.

 

DALŠÍ EDUKAČNÍ PROGRAMY PŘIPRAVUJEME!

 

Dále můžete navštívit tyto expozice Slezského zemského muzea:

Areál československého opevnění Hlučín-Darkovičky

  • muzeum československé fortifikace

Srub Petra Bezruče

  • expozice Krajem Petra Bezruče

Poslední aktualizace článku: 24.08.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Pro školy a veřejnost“ na Facebook