Slezské zemské muzeum

Mgr. Pavel Petr

e-mail: petr(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • vedoucí Oddělení ochrany sbírkových předmětů
 • restaurátor

Vědecké zaměření

 • specializace na materiály z papíru a usní

Vzdělání (VŠ)

 • Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, obor historie – muzeologie (bakalářské a poté navazující magisterské studium)

Granty

 • Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO II), podprogram D – preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí.
 • Kulturní aktivity (2016) – Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií.
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2012–2015 (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů“ (člen realizačního týmu: supervizor odborných praxí SZM; odborný asistent – restaurování SU).

Muzejní práce 

 • Výstava „Obnovená krása – restaurovaná díla ze sbírky Slezského zemského muzea" (připraveno ve spolupráci s M. Suchánkovou, říjen 2022 – duben 2023, Historická výstavní budova)
 • Výstava „Toulky českou krajinou objektivem Miloše Anděry" (září 2020 – březen 2021, Historická výstavní budova).
 • Výstava „Vilém Borůvka a Indie" (prosinec 2017 – duben 2018, Historická výstavní budova SZM).
 • Výstava „Přírodou s Ludvíkem Kuncem" (připraveno ve spolupráci s K. Polákovou a M. Jakubcem, červen – listopad 2017, Historická výstavní budova SZM).
 • Výstava "Preparátor – putování světadíly s Vilémem Borůvkou" (prosinec 2012 – březen 2014, Arboretum Nový Dvůr).
 • Spolupráce při přípravě a realizaci Expozice Slezsko (2012).
 • Spolupráce při přípravě a realizaci muzejních výstav.
 • Členství v Poradním sboru pro sbírkotvornou činnost SZM.
 • Metodická pomoc muzejním institucím v ČR v rámci ochrany sbírkových předmětů. 

Odborné aktivity

 • Individuální členství v Asociaci muzeí a galerií ČR
 • Členství v České numismatické společnosti, papírová platidla, Praha
 • Členství v České genealogické a heraldické společnosti v Praze
 • Externí pracovník Městského úřadu v Krnově – Kronikář města Krnova
 • Členství v redakční radě Vlastivědných listů Slezska (Matice Slezská)

Odborné pracovní stáže

 • Österreichisches Staatsarchiv Wien, třítýdenní pracovní stáž v rámci restaurátorského oddělení (2014)

Publikační činnost

Studie:  

 • Petr, P.: Systematická péče o sbírkový fond Slezského zemského muzea v rámci pracovišť konzervace, restaurování a preparace. Časopis Slezského zemského muzea, série B – vědy historické 72/1-2, 2023, s. 52-62.
 • Mudroň L. – Savický N. – Hlubuček P. – Horáková J. – Petr P. – Polášek M.: Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií, Praha – Brno 2018, 49 s. (ISBN 978-80-7028-503-9).
 • Petr, P. – Horáková, J.: Akvizice části pozůstalosti gen. Heliodora Píky v kontextu muzejní péče. Proces restaurování některých významných dokumentů. In: Fórum pro konzervátory-restaurátory. Konference konzervátorů-restaurátorů Opava 2001. Brno 2011, s. 3–7.
 • Petr, P. – Polášek, M.: Záchrana „barokního sekretáře“ zasaženého povodní v červnu 2009. In: Muzea, památky a konzervace 2010. Opava 2010, s. 92–98.
 • Petr, P.: Výrobna likérů firmy Siegfried Gessler v Krnově. In.: HISTORIE 2005. Celostátní studentská vědecká konference. Liberec 8. – 9. 12. 2005, Liberec 2006, s. 231–268.

Katalogy:

 • Petr P. Katalogová hesla. In Šíl, Jiří a kol.: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava: Slezské zemské muzeum, 2014, heslo na s. 432-433, ISBN 978-80-87789-20-9.
 • Petr, P.: Preparátor. Putování světadíly s Vilémem Borůvkou. Slezské zemské muzeum, Opava 2013, 41 s., ISBN 978-80-87789-11-7.  
 • Petr, P. Katalogová hesla. In Šopák, Pavel a kol.: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku. Opava: Slezské zemské muzeum 2012, hesla na s. 272–275, ISBN 978-80-86224-91-6.

Studie (nerecenzované):

 • Petr, P.: Odešel Vladimír Blucha, Čestný člen Matice Slezské. Vlastivědné listy Slezska 2021, č. 1-2, s. 69-70.
 • Petr, P.: Pohlednice krnovských vydavatelů Antona Staniendy a Antona Sperlicha. In: SBM, Bruntál 2020, s. 39-46, ISBN 978-80-87038-34-5.
 • Petr, P.: Představení pracovišť Oddělení ochrany sbírkových předmětů Slezského zemského muzea jako zázemí pro muzejní konzervaci a restaurování. In: XVI. Seminář restaurátorů a historiků Opava 2016. Praha 2019, s. 16-21, ISBN 978-80-7469-059-4.
 • Petr, P.: Pohlednice krnovského knihaře Ludwiga Heina. In: SBM, Bruntál 2016, s. 69–76.
 • Petr, P.: Akvizice dermoplastiky medvěda hnědého ve Slezském zemském muzeu. Vlastivědné listy 2014, č. 1, roč. 40, s. 40–41.
 • Petr, P.: Pohlednice krnovského tiskaře Josefa Hofmanna. In: SBM, Bruntál 2011, s. 34–40.  
 • Petr, P.: Pozoruhodný doklad firemní propagace z přelomu 19. a 20. století. In: SBM, Bruntál 2010, s. 77–80.  
 • Petr, P.: Nástin rodinného prostředí krnovských Flemmichů do 30. let 20. století. In.: SBM, Bruntál 2009, s. 49–54. 
 • Petr, P.: Krnovský starosta a obchodník Otto Just majitelem likérky Praděd. In.: SBM, Bruntál 2008, s. 55–64. 
 • Petr, P.: Odraz existence krnovské likérky Pollak ve sbírkách bruntálského muzea. In.: SBM, Bruntál 2007, s. 71–80.  
 • Petr, P.: K otázce památkové obnovy bývalého špitálu a kostela sv. Ducha v Krnově. In.: SBM, Bruntál 2006, s. 72–78.  
 • Petr, P.: Meziválečná výroba likéru typu Praděd v krnovské likérce Siegfried Gessler a její ohlas v současnosti. In.: SBM, Bruntál 2005, s. 66–72.

Propagační materiál:

 • Freiberg, M. – Petr, P. – Pelková, P., - Huška, M. – Sosna, M.: Jak se žije městským kronikářům. Vlastivědné listy Slezska 2020, č. 1-2, s. 61-65.
 • Petr, P.: Nejen o šelmách s malířem, zoologem a spisovatelem Ludvíkem Kuncem. Opavský přírodovědný zpravodaj 2016, č. 2, s. 17–21.
 • Petr, P. – Jakubec, M.: Opava se může chlubit jedním z největších muzejních preparátů v ČR. Opavský přírodovědný zpravodaj 2016, č. 12, s. 4–5.
 • Plánský, B. a kol.: Krnov – město královského nástroje. Krnov 2007, 255 s. (zpracována kapitola "Zajímavosti k některým objektům, ve kterých jsou instalovány krnovské varhany", s. 218–225).

Ostatní:

 • Petr, P.: Kronika města Krnova – zápis za léta 2007, 136 s.; 2008, 126 s.; 2009, 133 s.; 2010, 128 s.; 2011, 125 s.; 2012, 116 s.; 2013, 110 s.; 2014, 136 s; 2015, 121 s.; 2016, 110 s.; 2017, 109 s.; 2018, 114 s.; 2019, 114 s.; 2020, 117 s.; 2021, 115 s.; 2022, 125 s.

Účast na konferencích

 • Seminář „Osvětlení v muzejních a galerijních expozicích a představení Metodiky pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií", Zóna pro umění 8smička, Humpolec 15. 11. 2018, prezentace na téma: „Příprava Metodiky pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií z hlediska ochrany sbírkových předmětů". Pořadatelem semináře Odbor muzeí Ministerstva kultury ve spolupráci se Zónou pro umění 8smička, Masarykovým ústavem vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze a Slezským zemským muzeem.
 • Seminář „Osvětlování muzejních expozic", Opava 27. 9. 2017, prezentace na téma: „Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií" (ve spolupráci s M. Poláškem). Pořadatelem semináře Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Odborem muzeí Ministerstva kultury a Masarykovým ústavem vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze.
 • XVI. seminář restaurátorů a historiků, Opava 23. - 26. 5. 2016, prezentace na téma: „Představení pracovišť oddělení ochrany sbírkových předmětů Slezského zemského muzea jako zázemí pro muzejní konzervaci a restaurování". Pořadatelem konference Zemský archiv v Opavě ve spolupráci s Národním archivem, VŠCHT v Praze a Odborem archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra ČR.
 • NANO Ostrava 2013 (VŠB-TUO) prezentace ve spolupráci se Z. Sedlářovou: „Představení pracovišť Oddělení ochrany sbírkových předmětů Slezského zemského muzea jako zázemí pro zkvalitnění výuky muzejní konzervace, restaurování a průzkumu historických materiálů".
 • Konference konzervátorů-restaurátorů konaná v Opavě ve dnech 6. – 8. 9. 2011; prezentace: „Akvizice části pozůstalosti gen. Heliodora Píky v kontextu muzejní péče. Proces restaurování některých významných dokumentů“.
 • Konference Muzea, památky a konzervace 2010 konaná v Opavě ve dnech 11. – 12. 5. 2010; posterová prezentace: „Konzervace-restaurování části písemné pozůstalosti gen. Heliodora Píky“; prezentace: „Záchrana barokního sekretáře ze zámku v Kuníně po povodni v červnu 2009“.

Akce pro veřejnost

 • Přednáška „100 let ČSR – kroniky a kronikáři", ve spolupráci s V. Bluchou (červen 2018, III. ZDŠ Krnov).
 • Prezentace tématu „Ludvík Kunc a příroda nejen Jeseníků", ve spolupráci s M. Jakubcem, u příležitosti vernisáže stejnojmenné výstavy (březen 2018, Středisko kultury a vzdělávání, Vrbno p. Pradědem).
 • Přednáška na téma „Jarní expedice do Řecka 2015" (srpen 2016, ve spolupráci s M. Jakubcem, Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Opava).
 • Přednáška – Zoologická preparace ve Slezském zemském muzeu – sbírka preparátů a její ochrana (duben 2016, Středisko kultury a vzdělávání, Vrbno p. Pradědem).
 • Přednáška – Příklady konzervace vybraných sbírkových předmětů Slezského zemského muzea z období 1. sv. války a restaurovaných archiválií (říjen 2008, Městský úřad Bojkovice).
 • Přednáška – Proměny města Krnova v 19. a 20. století – porovnání stavebního vývoje (květen 2008, Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Krnově, přednáška pro posluchače Univerzity třetího věku).

 

 

 

11. 9. 2010

Poslední aktualizace článku: 24.04.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Mgr. Pavel Petr“ na Facebook