Slezské zemské muzeum

Bc. Martin Polášek

E-mail: polasek(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Restaurátor

Vědecké zaměření

 • Konzervace a restaurování se zaměřením na dřevo a hudební nástroje.
 • Vliv znečišťujících látek ovzduší na muzejní sbírkové předměty.

Vzdělání (VŠ)

 • Filosoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, obor Historie–Muzeologie.
 • Střední umělecko-průmyslová škola varhanářská.

Zahraniční stáže

 • Ermitáž, Petrohrad, Rusko, 5. – 25. 2. 2015.

Granty (za posledních 5 let)

 • Monitorování vybraných plynných polutantů a jejich vliv na sbírkové předměty v Areálu čs. opevnění Hlučín-Darkovičky a depozitářích SZM (IGS 2019–2021 – spoluřešitel).
 • Poznáváme krásy arboret (Fond mikroprojektů z programu INTERREG V–A Česká republika–Polsko 2014–2020 – spoluřešitel).
 • Vliv znečišťujících látek ovzduší na sbírkové předměty umístěné v pevnostních objektech Slezského zemského muzea (IGS 201611/2016 – řešitel).
 • Monitorování vlivu přízemního ozónu a oxidu dusíku na sbírkové předměty Slezského zemského muzea (IGS201513/2015 – spoluřešitel).
 • Monitorování vlivu přízemního ozonu a oxidů dusíku na sbírkové předměty Slezského zemského muzea (IGS201403/2014 – spoluřešitel).
 • Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (CZ.1.07/2.2.00/28.0273) „Zkvalitnění výuky muzejní konzervace a restaurování a průzkumu historických materiálů" (člen realizačního týmu: supervizor odborných praxí SZM; odborný asistent-restaurování SU).

Muzejní práce (výstavy za posledních 5 let)

 • Participace na přípravě a realizaci výstav a expozic SZM.
 • Odborná spolupráce s partnerskými organizacemi SZM při realizaci výstav.
 • Metodická pomoc v oblasti ochrany sbírkových předmětů (celá ČR).
 • Provádění odborného restaurátorského průzkumu památek.

Odborné aktivity

 • Jednatel Valašského sboru portášského, z.s.
 • Řešitel výzkumného projektu „Portáši a jejich místo v dějinách východní Moravy“ (1. etapa: 2003–2010, 2. etapa: 2010–2015, 3. etapa: 2015 – současnost).
 • Vědecko-výzkumná činnost v oblasti restaurování památek.

Publikační činnost

Studie

 • MUDROŇ, L. – SAVICKÝ, N. – HLUBUČEK, P. – HORÁKOVÁ, J. – PETR, P. – POLÁŠEK, M.: Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií. Praha - Brno 2018, 49 s. ISBN 978-80-7028-503-9.
 • ZAPLETAL, M. – POLÁŠEK, M. – MRÁZEK, J. – PAVLÍČEK, P.: Monitorování koncentrace polétavého prachu v prostředí školních učeben a školek v Opavě. Grantový program Magistrátu města Opavy – Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Opava: Magistrát města Opavy 2016.
 • ZAPLETAL, M. – POLÁŠEK, M. – MRÁZEK, J. – PAVLÍČEK, P.: Monitorování přízemního ozonu a jeho dopady na zdraví obyvatel Opavy. Grantový program Magistrátu města Opavy – Podpora opatření ve prospěch životního prostředí. Opava: Magistrát města Opavy 2014.
 • ZAPLETAL, M. – POLÁŠEK, M.: Hodnocení přízemního ozonu ve vztahu k muzejním sbírkovým předmětům, lidské populaci a vegetaci. Opava: Slezské zemské muzeum, 123 s. 2015. ISBN 978-80-87789-26-1.
 • ZAPLETAL, M. – POLÁŠEK, M.: Monitorování koncentrace ozonu uvnitř a v okolí depozitářů Slezského zemského muzea. Časopis slezského zemského muzea, roč. 65, č. 2, 2016, s. 179–188. ISSN 1211-3131.
 • POLÁŠEK, M.: Specifika muzejní konzervace a restaurování. Časopis Muzea Hlučínska, Hlučín 2015.
 • ZAPLETAL, M., POLÁŠEK, M. Koncentrace ozonu uvnitř a v okolí budov a návrh režimu větrání. Meteorologické zprávy, roč. 68, č. 6, 2015, s. 171–179. ISSN 1211-3131.
 • POLÁŠEK, M. – PETR, P.: Záchrana „barokního sekretáře" ze zámku v Kuníně po povodni v červnu 2009. In Muzea, památky a konzervace 2010. Opava: Slezské zemské muzeum, 2010, s. 92–98. ISBN 978-80-86224-83-1.
 • POLÁŠEK, M.: Etické aspekty konzervování a restaurování hudebních nástrojů. In.: Muzea, památky a konzervace 2008. Brno 2008, s. 19–22.
 • POLÁŠEK, M.: Konzervátorsko-restaurátorský zásah na pianinu Werner. In.: Sborník z konference konzervátorů-restaurátorů Hradec Králové 2009. Brno 2009, s. 127–128.
 • POLÁŠEK, M.: Restaurování knoflíkové heligonky Hlaváček. In.: Muzea, památky a konzervace 2011. Brno 2011, s. 126.
 • POLÁŠEK, M. – PETR, P.: Záchrana barokního nábytku z kunínského zámku po povodni v červnu 2009. In.: Muzea, památky a konzervace 2010. Opava 2010, s. 92–98.
 • POLÁŠEK, M. – MICHNOVÁ, V.: Aplikace standardního postupu při konzervaci korunovační medaile Marie Terezie z 12. května roku 1743. In Muzea, památky a konzervace 2010. Opava: Slezské zemské muzeum, 2010, s. 140. ISBN 978-80-86224-83-1.
 • POLÁŠEK, M. Konzervátorsko-restaurátorský zásah na historické kytaře. In Muzea, památky a konzervace 2009. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 56–58. ISBN 978-80-86413-68-6.

Účast na konferencích

 • Konference Muzea, památky a konzervace 2010. Prezentace: Záchrana barokního nábytku z kunínského zámku po povodni v červnu 2009.
 • Konference Muzea, památky a konzervace 2009. Prezentace: Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na historické kytaře.
 • Konference Muzea, památky a konzervace 2008. Prezentace: Etické aspekty konzervování a restaurování hudebních nástrojů.

Akce pro veřejnost

 • Přednáška „Monitorování škodlivých látek v muzejních depozitářích" – v rámci cyklu přednášek pro veřejnost (2016).
 • Přednáška „Zkušenosti ze stáže v Ermitáži" – v rámci cyklu přednášek pro veřejnost (2015).
 • Přednáška „Ermitáž pohledem muzejního restaurátora" – dvě přednášky pro veřejnost, Opava a Dolní Benešov (2015).
 • Přednáška „Problematika konzervace a restaurování hudebních nástrojů" v rámci cyklu přednášek pro veřejnost SZM (2010).
 • Příprava a realizace konference „Portáši a jejich místo v dějinách východní Moravy" (2010).
 • Přednášky na téma „Historie portášského sboru" (v rámci programů pro veřejnost organizovaných o.s. Valašský sbor portášský v letech 2003–2013).
 
 

Poslední aktualizace článku: 23.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Bc. Martin Polášek“ na Facebook