Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ Doc. Ing. Jiří Řehulka, CSc., DrSc.

Slezské zemské muzeum

Doc. Ing. Jiří Řehulka, CSc., DrSc.

E-mail: rehulka(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • Vědecký pracovník se specializací na ichtyopatologii

Vědecké zaměření

 • Klinická hematologie a biochemie, normální a patologická anatomie, parazitologie, systémové bakteriální a houbové infekce, genotoxikologie, diagnostika chorob ryb, ekotoxikologický monitoring vodních ekosystémů.

Vzdělání a vědecká kvalifikace

 • Ing (1967)  Vysoká škola zemědělská v Brně, diplomová práce "Průzkum bionomie, plastických znaků a cizopasníků střevle potoční (Phoxinus phoxinus) v potoce Hořině" (Katedra rybářství a hydrobiologie VŠZ a Katedra parazitologie a invazních chorob veterinární fakulty VŠZ v Brně).

 • CSc,  kandidát zemědělsko-lesnických věd (1982), dizertační práce "Ověření vlivu stabilizace tuku v krmné směsi na produkci a zdravotní stav tržních pstruhů duhových" (Katedra rybářství a hydrobiologie VŠZ v Brně).

 • Docent v oboru zoologie (2006), habilitační práce "Hematologická a biochemická charakteristika krve ryb při zdravotních poruchách a změnách výživy" (Katedra zoologie a ornitologická laboratoř PřF Palackého univerzity v Olomouci).

 • DrSc., doktor veterinárních věd (2013), dizertační práce „Analýza hematologicko-biochemického profilu pstruha duhového (Oncorhynchus mykiss) v intenzivní akvakultuře", Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovensko.

Odborné aktivity

 • Člen European Association of Fish Pathologists (EAFP).

Granty a výzkumné projekty

 • NAKI II – projekt DG18P02OVV047: VELKÝ HISTORICKÝ ATLAS ČESKÉHO SLEZSKA - Identita, kultura a společnost českého Slezska v procesu společenské modernizace s dopadem na kulturní krajinu (2018-2021). Příjemce-koordinátor: ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. Příjemci: Ostravská univerzita, Slezské zemské muzeum.
 • IGS 201708/2017 Výzkum systémových onemocnění ryb IV.
 • IGS 201610/2016 Výzkum systémových onemocnění ryb III.
 • IGS 201506/2015  Výzkum systémových onemocnění ryb II.
 • IGS 201402/2014  Výzkum systémových onemocnění ryb I.
 • IGS 201304/2013  Výzkum patologických stavů  užitkových, divokých a okrasných ryb v ČR.

Publikační činnost (za posledních 5 let)

Publikace:

 • Řehulka J., Kolařík M., Hubka V. (2020): Clinical and histopathological changes in rainbow trout Oncorhynchus mykiss experimentally infected with fungus Bradymyces oncorhynchi. Folia Microbiologica, 65: 1025-1032.
 • Řehulka J., Kubátová A., Hubka V. (2020): Swim bladder mycosis in farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss caused by Phoma herbarum and experimental verification of pathogenicity. Diseases of Aquatic Organisms, 138: 237-246.
 • Řehulka J., Marejková M., Petráš P. (2020): Staphylococcal infections of freshwater fishes in Czech Republic. Bulletin of the European Association of Fish Pathologists, 40: 189-198.
 • Hubka V., Kubátová A., Řehulka J. (2018): Lecanicillium restrictum sp. nov. From the surface of the wooddenbarrel. Persoonia, 40: 240-393. 

 • Řehulka J., Kubátová A., Hubka V. (2018): Swim bladder mycosis in pretty tetra (Hemigrammus pulcher) caused by Exophiala pisciphila and Phaeophleospora hymenocallidicola, and experimental verification of pathogenicity. Journal of Fish Diseases, 41: 487-500. 
 • Van Muiswinkel W. B., Pilarczyk A., Řehulka J. (2018): Vaccination against Spring Viraemia of Carp (SVC)-from the past till the future. Bulletin European Association of Fish Pathologists, 38: 254-260.
 • Řehulka J., Kolařík M., Hubka V. (2017): Disseminated infection due to Exophiala pisciphila in Cardinal tetra, Paracheirodon axelrodi. Journal of Fish Diseases 40: 1015-1024, DOI:10.1111/jfd.12577.
 • Řehulka J, Minařík B. (2016): Values of three branched plasma amino acids of farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Biologia 71, 10: 1184 – 1193, DOI: 10.1515/biolog-2016-0140.

 • Řehulka J., Kubátová A., Hubka V. (2016): Cephalotheca sulfurea (Ascomycota, Sordariomycetes), a new fungal pathogen of the farmed rainbow trout Oncorhynchus mykiss. Journal of Fish Diseases 39: 1413 – 1419, DOI: 10.1111/jfd.12477.

 • Řehulka J., Minařík B., Machala M. (2016): Effects of exposure to three environmental chemicals on the selected biochemical parameters of the blood plasma of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Acta Musei Silesiae Scientiae Naturales 65:15 – 32, DOI: 10.1515/cszma-2016-0002.

Výběr ze starší publikační činnosti:

 • Řehulka J., Petráš P., Marejková M., Aldová E. (2015): Vibrio cholerae non-O1/non-O139 infection in fish in the Czech Republic. Veterinarni Medicina, 60 (1): 16-22.
 • Hubka V., Réblová M., Řehulka J., Selbmann L., Isola D., de Hoog S.G., Kolařík M. (2014): Bradymyces gen.nov. (Chaetothyriales, Trichomeriaceae), a new ascomycete genus accommodating poorly differentiated melanized fungi. Antonie van Leeuwenhock, 106: 979-992.
 • Řehulka J. (2013). Testicular tumour in northern pike, Esox lucius L.  Journal of Fish Diseases, 36: 669-673.
 • Řehulka J., Minařík B., Cink D., Žalák J., (2011). Prebiotic effect of fructo-oligosaccharides on growth and physiological state of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum). Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendelinae Brunensis LIX, 227-236.
 • Řehulka J., Marejková M., Petráš P. (2011). Edwardsiellosis in farmed rainbow trout (Oncorhynchus mykiss).  Aquaculture Research, 43:1628-1634.
 • Řehulka J., Minařík B. (2011). Cholesterolaemia and triacylglycerolaemia in farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.  Aquaculture Research,  43: 1651-1659.
 • Řehulka J. (2010). Fish as bio-indicators of the effect of exposure to environmental stressors.In: T.G.Masaryk Water Research Institute´s Research Activities in the Odra River basin. PrintHouse Morava s.r.o., 83-89.
 • Řehulka J., Minařík B. (2008): Total calcium and inorganic phosphate in blood plasma in farmed rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.  Aquaculture Research, 39: 1161-1168.
 • Poledník L., Řehulka J., Kranz A., Poledníková K., Hlaváč V., Kazihnitková H. (2008): Physiological responses of over-wintering common carp (Cyprinus carpio) to disturbance by Eurasian otter (Lutra lutra). Fish Physiology and Biochemistry, 34: 223-234.
 • Řehulka J., Minařík B.(2007).  Blood parameters in brook trout Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) affected  by columnaris disease.  Aquaculture Research, 38: 1182-1197.
 • Řehulka J., Kaustová J., Řehulková E. (2006).  Causal agents of mycobacterial diseases in freshwater ornamental fish and their importance for human health in the Czech Republic. Acta Veterinaria Brno, 75: 251-258.
 • Řehulka J., Minařík B., Adamec V., Řehulková E. (2005). Investigations of physiological and pathological levels of total plasma protein in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum).  Aquaculture Research, 36: 22-3.
 • Řehulka J., Minařík B. (2004).  Effect of polychlorinated biphenyls (Delor 103) on haematological and enzyme parameters of the rainbow trout Oncorhynchus mykiss.  Diseases of Aquatic Organisms, 62: 147-153.
 • Řehulka J., Minařík B., Řehulková E. (2004). Red blood cell indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) in aquaculture.  Aquaculture Research, 35: 529-546.
 • Řehulka J., Adamec V. (2004).  Red blood cell indices for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum) reared in cage and raceway culture.  Acta Vet. Brno, 73: 105-114.
 • Řehulka J., Minařík B. (2003).  Effect of lecithin on the haematological and condition indices of the rainbow trout Oncorhynchus mykiss (Walbaum).  Aquaculture Research, 34: 617-627.
 • Řehulka J. (2003).  Haematological analyses in rainbow trout Oncorhynchus mykiss affected by viral haemorrhagic septicaemia (VHS).  Diseases of Aquatic Organisms, 56: 185-193.
 • Řehulka J. (2002).  Aeromonas causes severe skin lesions in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss): clinical pathology, haematology and biochemistry.  Acta Vet. Brno, 71: 351-360.
 • Řehulka J. (2002).  Content of inorganic and organic pollutants in the fish from the Slezská Harta reservoir.  Czech. J. Anim. Sci., 47: 30-44.
 • Řehulka J., Minařík B. (2001).  Effect of some physical and chemical characteristics of weter on the blood indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, fed an astaxanthin-containing diet.  Czech. J. Anim. Sci., 46: 413-420.
 • Řehulka J. (2001).  Chemical monotoring of three water-supply reservoirs, using fish as bioindicators. Czech. J. Anim. Sci., 46: 217-230.
 • Řehulka J., Párová J. (2000).  Effect of diets with different lipid and protein contents on some blood and condition indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum).  Czech J. Anim. Sci., 45: 263-269.
 • Řehulka J., Párová J. (2000).  Influence of three types of oil in diet upon some blood and condition indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum).  Czech. J. Anim. Sci., 45: 127-132.
 • Řehulka J. (2000).  Influence of astaxanthin on growth rate, condition, and some blood indices of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.  Aquaculture, 190: 27-47.
 • Řehulka J. (1998).  Blood indices of the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum) in aeromonas-induced ulcerous dermatitis.  Acta Vet. Brno, 67: 317-322.
 • Párová J., Řehulka J. (1997).  The effect of dietary fat in market rainbow trout on growth dynamics, specific growth rate and trout health.  Czech J. Anim. Sci., 42: 547-551.
 • Řehulka J. (1997).  Haematological parameters in the rainbow trout, Oncorhynchus mykiss, in cage culture. Czech J. Anim.Sci., 42: 159-164.
 • Řehulka J. (1996).  Blood parameters in common carp with spontaneous spring viremia (SVC). Aquaculture International, 4: 175-182.
 • Řehulka J. (1993).  Erythrodermatitis of carp, Cyprinus carpio (L.): An electrophoretic study of blood serum protein fraction levels.  Acta Vet. Brno, 60: 187-197.
 • Řehulka J. (1992).  Spontaneous nephroblastoma in a hatchery rainbow trout, Oncorhynchus mykiss.  Diseases of Aquatic Organisms, 14: 75-79.
 • Řehulka J. (1990).  Effect of hydrolytically changed and oxidized fat in dry pellets on the health of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Richardson).  Aquaculture and Fisheries Management, 21: 419-434.
 • Řehulka J. (1989).  Determining the optimum doses of Kurasan (ethoxyquinolin) and butylhydroxytoluol (BHT) in dry pellets: Effect of both antioxidants on some haematological and condition parameters of rainbow trout Salmo gairdneri R.  Aquaculture and Fisheries Management, 20: 295-310.
 • Řehulka J. (1988).  Dactylogyrus ostraviensis n.sp. (Dactylogyridae: Monogenea) from the gills of Barbus conchonius. Systematic Parasitology, 12: 77-80.
 • Moravec F., Gelnar M., Řehulka J. (1987).  Capillostrongyloides ancistri sp.n. (Nematoda: Capillariidae) a new pathogenic parasite of aquarium fishes in Europe.  Folia Parasitologica, 34: 157-161.
 • Moravec F., Řehulka J. (1987).  First record of the cosmocercoid nematode Raillietnema synodontisi Vassiliades,1973 from the aquarium-reared upside down catfish Synodontis eupterus Boulenger.  Folia Parasitologica, 34: 163-164.

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 08.12.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Doc. Ing. Jiří Řehulka, CSc., DrSc.“ na Facebook