Úvod \ Věda a výzkum \ Profily odborných pracovníků \ PhDr. Miroslava Suchánková

Slezské zemské muzeum

PhDr. Miroslava Suchánková

e-mail: suchankova(at)szm.cz

Funkce v instituci

 • kurátorka národopisného pracoviště

Vědecké zaměření

 • etnografie, lidová kultura v oblasti Slezska a severní Moravy

Vzdělání (VŠ)

 • obor etnografie a folkloristika – Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1981–1985 
   
 • PhDr. – Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně (nyní MU Brno), 1988

Výzkumné projekty (za posledních 5 let)

 • Textilní doklady v národopisné sbírce SZM
 • Poutní obrázky v národopisné sbírce SZM
 • Perníkářské formy ve sbírkách SZM a perníkářství v Opavě
 • Spolupráce na projektu NAKI, poskytovatel MK ČR, Slezsko: Paměť – identita – region, identifikační kód projektu: DF11P01OVV018, příjemce SZM, doba řešení 2011–2015

Muzejní práce (výstavy)

 • Od semínka k plátnu (13. 6. 2019 – 5. 1. 2020, HVB)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Štědrý večer nastal (2. 12. 2018 – 6. 1. 2019, HVB)
 • Nastal čas vánoční (9. 11. 2017 – 7. 1. 2018, výstava v Domu umění Opava)
 • Čas dětství a her – Když přiletěl čáp (1. 3. 2016 – 31. 8. 2016, HVB)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Neklidné století (listopad 2014 – červenec 2015, HVB)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Země a její pán (listopad 2014 – červenec 2015)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Země a její muzeum (duben 2014 – září 2014)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Znamení vertikál (listopad 2013 – březen 2014)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Město – zámek - krajina (září 2012 – březen 2013)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci expozice Slezsko (květen 2012)
 • Ludmila Hořká „Doma“ na Hlučínsku (únor – duben 2012, Památník P. Bezruče, Opava)
 • Trochu mouky, medu, koření … (listopad 2011 – leden 2012, Památník P. Bezruče, Opava)
 • Spolupráce při přípravě a realizaci výstavy Paměť Slezska (září – prosinec 2011)
 • Lidová architektura v kresbách Jaroslava Zahradníka (leden – březen 2010, výstavní budova SZM)
 • Boleslavecká keramika (září 2009, výstavní budova SZM, Opava)
 • Čisté prádlo (září – listopad 2009, výstavní budova SZM, Opava)
 • Vzpomínky z poutí (listopad 2008 – únor 2009, výstavní budova SZM, Opava)
 • Slezské kroje (leden – únor 2008, výstavní síně Žďár nad Sázavou)
 • Kouzelný svět hraček (prosinec 2007 – leden 2008, výstavní budova SZM Opava)
 • Vánoční motivy na pohlednicích (prosinec 2007 – leden 2008, výstavní budova SZM, Opava)
 • Betlémové figurky Josefa Partsche (prosinec 2006 – leden 2007, výstavní budova SZM, Opava)
 • Staré míry a váhy (duben – říjen 2006, výstavní budova SZM, Opava)
 • Světci a světice v lidové malbě na skle (únor – září 2006, Muzeum J. A. Komenského, Uherský Brod)
 • Slezské betlémy (prosinec 2005 – únor 2006, výstava v Etnografickém ústavu Moravského zemského muzea, Brno)
 • Světci a světice v lidové malbě na skle (prosinec 2005 – únor 2006, výstava v Muzeu Brněnska ve Šlapanicích)
 • Kluky – obecní obsílkové hole (červen – červenec 2005, výstavní budova SZM, Opava)
 • Čepce, šátky, vlňáky ... (leden – květen 2005, výstavní budova SZM, Opava)
 • Světci a světice v lidové malbě na skle (březen 2004 – leden 2005, výstava v Památníku životické tragédie, Havířov)
 • Současná keramická tvorba v Opavě (2002, výstavní budova SZM, Opava)
 • Modrotisk a modrotiskové formy (2000, výstavní budova SZM, Opava)
 • Půjdem spolu do Betléma (1999, výstavní budova SZM, Opava)
 • Slezsko v lidovém umění – stálá expozice (1996, výstavní budova SZM, Opava)
 • Bydlení na Hlučínsku – stálá expozice (1996, spolupráce se Zámeckým muzeem v Kravařích) 

Bibliografie – publikace, studie, recenze a anotace v recenzovaných nebo impaktovaných časopisech, studie v českých časopisech a sbornících, podíl na kolektivních monografiích

 • Suchánková, M.: Betlémy ze sbírek Slezského zemského muzea, ČSZM-B, 1/2019, s. 36-53, ISSN 1211/3131.
 • Kolář, O. a kolektiv: Slezsko a Ostravsko 1918–1938. Opava 2018, ISBN 978-80-87789-50-6. (členka autorského kolektivu)
 • Suchánková, M.: Kresby a fotografie Jaroslava Zahradníka ve sbírkách Slezského zemského muzea, ČSZM-B, roč. 66, Opava 2017, č. 1–2, s. 25–30. ISSN 1211-3131.
 • ŠOPÁK, Pavel a kolektiv: Neklidné století. České Slezsko a Ostravsko od první světové války do listopadu ´89. Opava: Slezské zemské muzeum 2015. ISBN 978-80-87789-24-7. (členka autorského kolektivu)
 • Matejko-Peterka I. a kolektiv: Země a její pán. Struktury vlády a její projevy na území Rakouského Slezska do konce první světové války. Opava 2014. (členka autorského kolektivu)
 • Šíl J. a kolektiv: Země a její muzeum. Slezské zemské muzeum a muzejní tradice českého Slezska. Opava 2014. (členka autorského kolektivu)
 • Suchánková, M.: Etnografická podsbírka, in: Museum Silesiae (ed. Petr VLK). Opava: Slezské zemské muzeum 2014, s. 118–125. ISBN 978-80-87789-18-6.
 • Šopák P. a kol.: Znamení vertikál. Církevní a náboženský život českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2013. (členka autorského kolektivu). ISBN 978-80-87789-13-1.
 • Suchánková M.: Devoční grafika v národopisných sbírkách Slezského zemského muzea, ČSZM-B, roč. 62, Opava 2013, s. 67–86. ISSN 1211-3131.
 • Suchánková M., Matejko-Peterka I.: Šperky zdobené mincemi, ČSZM-B, roč. 61, Opava 2012, č. 2., s. 65–75. ISSN 1211-3131.
 • Šopák P. a kol.: Město – zámek – krajina. Kulturní krajina českého Slezska od středověku po první světovou válku, Opava 2012. (členka autorského kolektivu). ISBN 978-80-86224-91-6.
 • Šopák P. a kol.: Paměť Slezska. Památky a paměťové instituce českého Slezska v 16. až 19. století. Opava 2011. (členka autorského kolektivu). ISBN: 978-80-86224-90-9.
 • Suchánková M.: Pernikářské formy ve sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě, ČSZM-B, 60/2011, ISSN 1211-3131, s. 165–188.
 • Michnová V., Suchánková M.: Milovaná, uctívaná, mincemi obdarovaná. In: Mince a bankovky, 1/2010, roč. 3, Praha, s. 58–63. ISSN 1214-6757.
 • Suchánková M.: K životnímu jubileu Zdeny Vachové. In: Národopisná revue, č. 2, 2007, s. 111–112. ISSN 0862-8351.
 • Suchánková M.: Světci a světice v lidové malbě na skle. In: Atelier, č. 9, 2006, s. 12.

Další publikační činnost:

 • Suchánková M.: Životní jubileum PhDr. Zdeny Vachové, ČSZM-B 61, 2012, č. 2, s. 192–194.
 • Suchánková M.: Klézlová, M., Ludmila Hořká, Štítina 2012.
 • Suchánková M.: Obilní míry, In. Hlučínsko, 1/2011, roč. 1, Hlučín, s. 13–15.
 • Suchánková M.: Staré míry a váhy. Opava 2006.
 • Suchánková M.: Čepce, šátky, vlňáky aneb malé nahlédnutí do textilního fondu národopisného pracoviště, Opava, 2005, 20. str.
 • Suchánková M.: Současná keramická tvorba v Opavě, Slezské zemské muzeum, Opava, 2002, 22 str.
 • Suchánková M.: K vývoji textilnictví na Hornobenešovsku od 17. do 1. poloviny 20. století. In: Sborník bruntálského muzea, Bruntál 2000, s. 40–50.
 • Suchánková M.: Kostelní betlémy na Hlučínsku. In: Lidová kultura na Hlučínsku, Bolatice – Kravaře 1999, s. 155–170.
 • Suchánková M.: Čepce v národopisných sbírkách Slezského zemského muzea v Opavě. In: Lidový textil a textilní sbírky v muzeích, Brno 1998, s. 11–14.

Propagační a prezentační materiál:

 • Suchánková M., Klézlová M.: Ludmila Hořká – Doma na Hlučínsku, Opava 2012 (doprovodný materiál k výstavě – trojlist)
 • Suchánková M.: Trochu mouky, medu, koření…, Opava 2011 (doprovodný materiál k výstavě – trojlist)
 • Suchánková M.: Kouzelný svět hraček.  In: Zpravodaj Slezského zemského muzea, Opava, 1/2008, 1 str.
 • Suchánková M.: Staré míry a váhy. In: Zpravodaj SZM, č. 2, 2006, Opava.
 • Suchánková M.: Slezské betlémy, Propagační leták Etnografického ústavu MZM, Brno, 2005, 2. str.
 • Suchánková M.: Čepce, šátky, vlňáky…, In: Zpravodaj Slezského zemského muzea, Opava, 1/2005, 1. str.

Účast na konferencích

 • Valné shromáždění České národopisné společnosti a konference s názvem V pohybu. Migrace, mobilita a transport pohledem etnologie, 19. – 21. září 2017, Loucký klášter Znojmo
 • Seminář etnografické komise AMG ČR ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti, příspěvek na téma Projekty poslední doby, 21. – 22. října 2014
 • Spolupráce s ČNS při přípravě konference „Etnologie současnosti. Společnost a kultura a jejich proměny po roce 1989 v etnologických výzkumech“, Slezské zemské muzeum, Opava, 20. – 22. září 2011

 • Mezinárodní konference „Sv. Florián ve Slezsku“, Muzeum v Ratiboři (Raciborz, Polsko), 11. – 13. května 2011

Ostatní aktivity

 • členka Sbírkotvorné komise SZM
 • členka v porotách na přehlídkách národopisných souborů
 • členka pracovní skupiny pro posuzování návrhů na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje
 • členka pracovní skupiny pro posuzování návrhů na nominaci titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Moravskoslezského kraje
 
 
 
 

Poslední aktualizace článku: 05.01.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ PhDr. Miroslava Suchánková“ na Facebook