Úvod \ Expoziční areály \ Arboretum Nový Dvůr \ Expozice \ Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin

Arboretum Nový Dvůr Stěbořice

Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin

Expozice tropických a subtropických rostlin si klade za cíl zpřístupnit široké veřejnosti část z rozsáhlých skleníkových sbírek Arboreta Nový Dvůr. V expozici je soustředěno bezmála 115 rodů rostlin ze 63 čeledí. Na nevelké ploše čítající zhruba 220 m2 lze vedle sebe zhlédnout geograficky svébytné rostlinné formace americké, africké, australské a asijské flóry tropických deštných, tropických polo-opadavých a opadavých lesů.

 

Druhově a strukturně rozmanitá flóra tropů a subtropů je zastoupena stromovými velikány, dřevitými liánami, keři, palmami, stromovými kapradinami, bambusy a bohatým podrostem bylin. Epifytní druhy bromélií, orchidejí a kapradin představují biologicky a morfologicky unikátní skupinu „rostlin bez půdy“ rostoucích na samonosném epifytním kmenu. Drsné životní podmínky panující v oblastech subtropických pouští a polopouští navozuje samostatná expozice suchomilné vegetace s formacemi kaktusů a sukulentních rostlin. Kaktusy a sukulentní rostliny tvoří zhruba ¼ všech zastoupených druhů (47 rodů).

arboretum_novy_dvur9
Obr.2: Realizace
skleníkové expozice
arboretum_novy_dvur11
Obr.3: Dokončená
skleníková expozice
arboretum_novy_dvur12
Obr.4: Montáž konstrukce
samonosného epifytního
kmene
arboretum_novy_dvur10
Obr.5: Dokončený epifytní
kmen osazený epifytními
broméliemi, orchidejemi
a kapraďorosty
Poslední aktualizace článku: 15.07.2021

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Skleníková expozice tropických a subtropických rostlin“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Dendrologická expozice „Dřeviny pěti světadílů“

Dendrologická expozice „Dřeviny pěti světadílů“

21.10.2010

Dendrologická expozice se rozkládá na ploše 23 ha a v současné době je zde evidováno bezmála 7000 druhů a kultivarů domácích i cizokrajných rostlin. Arboretum je známo bohatými sbírkami vybraných rodů dřevin, zvláště pak javorů (Acer), kalin (Viburnum), pustorylů (Philadelphus) bříz (Betula) či vilínů (Hamamelis), ale také bohatým sortimentem zahradních kultivarů. V expozici arboreta se nachází rovněž rašeliniště, vřesoviště, písečné duny či skupina časně kvetoucích dřevin.

Přečíst celý článek