Úvod \ Aktuality \ Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu

Slezské zemské muzeum

Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu

Objev nové čeledi hmyzu patří vždy k celosvětově významným událostem přírodovědeckého výzkumu a to i v případě, že jde o čeleď vymřelou.

 

V rámci studií fosilních inkluzí (uzavřenin) dvoukřídlého hmyzu (Diptera) v třetihorním baltském jantaru se nedávno podařilo Dr. Jindřichu Roháčkovi, CSc., entomologu Slezského zemského muzea v Opavě, objevit takovéto nové čeledi hned dvě.

V roce 2021 popsal ve spolupráci s německou paleoentomoložkou Christel Hoffeinsovou z Hamburku (specialistkou na vymřelý hmyz v jantaru) čeleď Clusiomitidae Roháček & Hoffeins, 2021, která je patrně příbuzná s čeledí různatkovití (Clusiidae), jejíž zástupci se vyskytují i v současné době (v České republice je známo 11 druhů této skupiny).

Letošního roku vyšla další studie, publikovaná ve spoluautorství s Jörgem Hammelem (Geesthacht, Německo) a Viktorem Baranovem (Sevilla, Španělsko), s popisem další nové čeledi – Christelenkidae Roháček, 2023. Zástupci obou těchto skupin byli nalezeni v třetihorním baltském jantaru (eocén, stáří 48–34 mil. let), což je zkamenělá pryskyřice produkovaná stromy v tzv. baltském jantarovém pralese. Zkoumané kousky jantaru pocházejí vesměs z jantarového lomu Jantarnyj na Sambijském poloostrově v Kaliningradské oblasti (Rusko).
Zatímco z čeledi Clusiomitidae dnes známe již 7 druhů (a další čekají na popis) patřících do rodů Clusiomites Roháček & Hoffeins, 2021 (2 druhy) a Acartophthalmites Hennig, 1965 (5 druhů), viz. Roháček & Hoffeins (2021), čeleď Christelenkidae je založena na unikátní fosilii velmi zvláštního nového rodu a druhu, Christelenka multiplex Roháček, 2023. Dr. Roháček pojmenoval tento pozoruhodný taxon Christelenka, což je zkrácená složenina jmen Christel + Lenka, a věnoval ho tak paní Christel Hoffeins, která mouchu jantaru našla a zároveň své manželce Lence Roháčkové, za celoživotní podporu jeho výzkumu. Druhové jméno “multiplex” (= rozličný) je odvozeno od velmi zvláštní kombinace znaků, kterými se tento druh vyznačuje. Zajímavostí je, že ke studiu této drobné mouchy (asi 3 mm) byla vedle optické mikroskopie použita také metoda synchrotronové mikrotomografie, která umožnila prozkoumat i morfologické struktury normální optikou (kvůli zákalu jantaru) neviditelné i některé znaky uvnitř jejího těla (Roháček et al. 2023).

Výzkum těchto dříve neznámých skupin dvoukřídlého hmyzu přispěl také k poznání biodiverzity entomofauny v třetihorním „baltském jantarovém pralese“. Podle současných poznatků se ukazuje, že druhová pestrost fauny dvoukřídlých byla v tomto ekosystému velice vysoká, patrně větší než je v celé současné Evropě. Ukázal to na příkladu zástupců čeledi Anthomyzidae již Roháček (2013). Bylo to patrně způsobeno enormně rychlým rozrůzněním vyšších dvoukřídlých, které zřejmě souviselo s překotným rozvojem vegetace v období raného eocénu během tzv. klimatického maxima (asi před 49 mil. lety), které nastalo 15-20 mil. let po katastrofickém vymírání fauny a flóry na rozhraní křídy a třetihor (tzv. K-T rozhraní, asi před 66 mil. lety).

Výzkumu fosilních zástupců skupiny Diptera Acalyptratae se Dr. Roháček věnuje již od r. 1994. V celkem devíti odborných publikací dosud popsal 2 čeledi, 1 podčeleď, 4 rody a 24 vymřelých druhů, z toho 1 rod a 1 druh z miocénního dominikánského jantaru, ostatní z eocénního jantaru baltského.

Publikované studie zmíněné v textu:
Roháček J. 2013: New amber fossil Anthomyzidae (Diptera): an unexpected Eocene diversity. Journal of Systematic Palaeontology 11(4): 431-473.
ODKAZ

Roháček J. & Hoffeins C. 2021: Clusiomitidae, A new family of Eocene fossil Acalyptratae, with revision of Acartophthalmites Hennig and Clusiomites gen. nov. (Diptera). Insects 12(12), 1123: 1-52.
ODKAZ

Roháček J., Hammel J. U. & Baranov V. 2023: Christelenkidae, a new extinct family based on a new taxon from Eocene Baltic amber (Diptera: Acalyptratae), with X-ray synchrotron microtomography imaging of its structures. Arthropod Systematics & Phylogeny 81: 475–498.
ODKAZ

___

Zpráva o mimořádném entomologickém objevu Dr. Jindřicha Roháčka a jeho spolupracovníků se pomalu šíří světem.

Nejnověji o tomto úspěchu zveřejnili zprávu španělští kolegové z Doñana Biological Station (spadající pod Spanish Council for Scientific Research), od kterých jí přejalo již více než 10 španělských novin.

Jsme neskutečně poctěni a příjemně překvapeni, že výsledky opavského výzkumu mají takový dosah.


Poslední aktualizace článku: 03.07.2023

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Významné úspěchy přírodovědy ve Slezském zemském muzeu“ na Facebook      

Další články v této rubrice

 
Rozšíření otevírací doby muzejní knihovny

Rozšíření otevírací doby muzejní knihovny

28.02.2024

od 1. 3. 2024 dojde k rozšíření otevírací doby knihovny

Přečíst celý článek  
Druhé výročí vpádu Ruské federace na Ukrajinu

Druhé výročí vpádu Ruské federace na Ukrajinu

23.02.2024

Podpořte projekt Archa pro Ukrajinu!

Přečíst celý článek  
Autoportrét Augusta Giacomettiho ze sbírky muzea je vystaven ve Švýcarsku

Autoportrét Augusta Giacomettiho ze sbírky muzea je vystaven ve Švýcarsku

08.02.2024

Výstava "Augusto Giacometti / Freiheit | Auftrag" v Aargauer Kunsthaus.

Přečíst celý článek  
Nové edukační programy v Památníku Petra Bezruče

Nové edukační programy v Památníku Petra Bezruče

19.01.2024

Aktualizovaná nabídka na rok 2024.

Přečíst celý článek  
Slavíme 800 let města Opavy!

Slavíme 800 let města Opavy!

04.01.2024

Tento rok bude patřit oslavám 800 let výročí města Opavy.

Přečíst celý článek  
Uzavření Müllerova domu

Uzavření Müllerova domu

03.01.2024

Upozornění pro návštěvníky

Přečíst celý článek  
Archa pro Ukrajinu

Archa pro Ukrajinu

13.12.2023

Ukrajina získá dvě mobilní pracoviště – Konzervační a digitalizační pro zachování tištěného kulturního dědictví. Program Podpora ukrajinské kultury startuje.

Přečíst celý článek