Úvod \ Expoziční areály \ Historická výstavní budova, Opava \ Festival Slunovrat - program muzea

Historická výstavní budova Opava

Festival Slunovrat - program muzea

20. - 22. 6. 2024

 

Vážení návštěvníci, na této stránce budeme postupně zveřejňovat program Slezského zemského muzea, který je součástí opavského letního festivalu Slunovrat.

Akce jsou určeny návštěvníkům festivalu, tzn. že účast na nich je podmíněna platnou vstupenkou na festival.

ODKAZ na Facebookový profil festivalu Slunovrat.

ODKAZ na událost (Festival Slunovrat 2024) na Facebooku.

___

arm. gen. i. m. Heliodor Píka

Osobnosti legionáře a československého vojáka, významného představitele protinacistického odboje a oběti komunistického režimu gen. Heliodora Píky (1897-1949) bude věnován letošní ročník festivalu.

21. června si připomeneme 75. výročí justiční vraždy tohoto hrdiny - Slezské zemské muzeum tuto významnou osobnost našich dějin připomene přednáškou, výstavami, publikací a ve spolupráci s festivalem Slunovrat také zádušní mší věnované jemu a dalším obětem komunistického režimu. 

PODCAST

Mgr. Jana Horáková, ředitelka a kurátorka Slezského zemského muzea hovoří o gen. Heliodoru Píkovi.

SPOTIFY

YouTube

SoundCloud

GooglePodcasts

_____
 
🏛 Edukační programy pro děti v Historické výstavní budově
 
PODLE NOSA POZNÁŠ KOSA
20. 6., 17.00-18.45 - dva turnusy
OŽIV SVOJI ZAHRADU
21. 6., 10.00-11.45 - dva turnusy
_____
 
🏛 Přednáška v Blücherově paláci
 
➡ Mgr. Hana Komárková, Ph.D. (Ústav historických věd): Dej proto, Bože, požehnání všem, kteří pijí do svítání!" (Humor a smích ve středověku).
20. 6., 19.00-20.00
_____
 
🏛 Autorská čtení, besedy a performance v Blücherově paláci
 
➡ LEOŠ KYŠA: Novosudetská identita
21. 6., 16.00–17.00
 
➡ BÁSNÍŘKY SE PŘEDSTAVUJÍ: Nela Bártová, Barbora Sebera, Krisýna Svidroňová
21. 6., 19.00–20.00
 
➡ ČÍSLO POPISNÉ OPAVA: Ondřej Hložek - performance
22. 6., 18.00–19.00
_____
 
🏛 Přednášky, besedy a vernisáže v Historické výstavní budově
 
➡ NETRUCHLETE PRO MNE. Vzpomínka na gen. Heliodora Píku.
21. 6., 17.00–18.00
 
➡ Małgorzata Łuszczak: INGERENCJE (INTERVENTIONS / INTERVENCE): vernisáž výstavy
21. 6., 17.00–18.00
 
➡ JOSEF BAXA - moderuje Tomáš Němeček
21. 6., 19.40–20.40
 
➡ TIBET CLOSED: vernisáž výstavy
22. 6., 11.00–12.00
_____
 
🏛 Akce v zahradě Müllerova domu

➡ MUDr. Tomáš Šebek - beseda s Pavlem Štěpánkem.
20. 6., 16.30-17.30
 
➡ MECHULALÁCI
21. 6., 13.30–14.15
 
➡ KARIN LEDNICKÁ - beseda s Ivo Mludkem
21. 6., 15.00–16.00
 
➡ TUVIA TENENBOM (ISR/USA) - beseda s Jakubem Szántó
21. 6., 18.05–19.35
 
➡ PŘEPIŠTE DĚJINY
21. 6., 20.50–21.50
 
➡ DIVADLO MILANA ŠŤASTNÉHO: Dobrokabaret
22. 6., 11.00–11.50
 
➡ KATEŘINA TUČKOVÁ - moderuje Kamila Hladká
22. 6., 12.30–14.00
 
➡ PETR PITHART - moderuje Martin Groman
22. 6., 17.30-18.30
_____
 
🏛 Hudební produkce na schodech Historické výstavní budovy

➡ LIVE D´N´B SET
21. 6., 23.30–0.30
_____
 
Komentované prohlídky
Díky partnerství se Slezským zemským muzeem bude nabídka festivalu Slunovrat obohacena o komentované prohlídky, během nichž vás pracovníci muzea zavedou do řady historických objektů i na nový výstavní cyklus „Opava jubilejní“ uspořádaný při příležitosti 800. výročí od první písemné zmínky, která zmiňuje Opavu již jako město.
Prohlídky v Historické výstavní budově budou koncipovány jako takzvaný „kurátorův výběr“, tedy představení toho nejzásadnějšího prezentovaného v rámci výstav. Délka komentovaných prohlídek bude cca 1 hodinu.
Účastníci se musí prokázat platnými náramky návštěvníků festivalu Slunovrat.
Kapacita prohlídek je omezena, rezervace jsou možné přes festivalovou aplikaci.
 
🏛 Komentovaná prohlídka Blücherova paláce
 
Blücherův palác (Masarykova třída 35, Opava) právem poutá pozornost nejen opavských kolemjdoucích – tato ikonická kulturní památka již nějakou dobu není běžně přístupná veřejnosti, a proto se Slezské zemské muzeum rozhodlo umožnit zájemcům nahlédnout do jejích interiérů. Prohlídka bude zaměřena nejen na historii této stavby, ale také na současné využití, dlouhodobou snahu o rekonstrukci a případné budoucí využití.
V objektu platí zákaz fotografování!
Omezená kapacita 10 osob na jednu prohlídku. Sraz před vstupem do paláce (Masarykova třída 35, Opava).
Termíny:
Čtvrtek 20. 6.: 15.00, 16.00.
Pátek 21. 6.: 10.00, 14.00
Sobota 22. 6.: 10.00, 14.00
 
🏛 Komentovaná prohlídka výstavního cyklu „Opava jubilejní“ v Historické výstavní budově
 
Slavíme 800 let města Opavy! Slezské zemské muzeum připravilo cyklus výstav „Opava jubilejní“ rozprostřený do tří expozičních areálů. V Historické výstavní budově jsou k vidění výstavy „Poklady městského muzea“, opavské „Osobnosti známé i neznámé“ a „S malíři po opavských zákoutích“, na které navazuje prezentace „Společnými silami – Habsburkové a zemské hlavní město Opava“. Během hodinové komentované prohlídky budou návštěvníkům představeny stěžejní exponáty těchto instalací a prostor bude také na případné dotazy návštěvníků.
Kapacita prohlídky je 20 osob. Sraz na recepci Historické výstavní budovy (Komenského 10, Opava).
Termíny:
Pátek 21. 6.: 13.00, 15.00
Sobota 22. 6.: 9.00, 13.00, 14.00
 
🏛 Komentovaná prohlídka Památníku Petra Bezruče
 
Památník Petra Bezruče (Ostrožná 35, Opava) je jedním z šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Vznikl ještě za života básníka Petra Bezruče a stojí na místě jeho rodného domu. Památník mimo svou expoziční funkci je především literárněvědným a sbírkotvorným pracovištěm. Svou činnost zaměřuje již přes šedesát let převážně na zpracovávání a získávání pozůstalostí významných literárních osobností Slezska a severní Moravy. V depozitářích památníku se nachází přes 200 000 dokumentů z pozůstalostí zhruba 85 literátů. Tímto množstvím literárních památek se Slezské zemské muzeum řadí v rámci České republiky na druhé místo, hned za Památník národního písemnictví v Praze.
Návštěvníci budou také seznámeni s aktuální výstavou „Srdce a domov – Literární tradice a současnost Opavska“, která je součástí výstavního cyklu k 800. výročí města „Opava jubilejní“.
Kapacita prohlídky je 15 osob. Sraz před vstupem do památníku (Ostrožná 35, Opava).
Termíny:
Pátek 21. 6.: 10.00, 15.00
Sobota 22. 6.: 10.00, 13.00
 
🏛 Muzejní zahrady a palác Razumovských
 
Janottova a Grauerova vila, Hötzendorfův dům a palác Razumovských – dříve reprezentativní sídla šlechticů a podnikatelů na hradebním okruhu od roku 1946 sloužila Slezskému ústavu a Slezskému muzeu v Opavě, nyní Slezskému zemskému muzeu. Návštěvníci budou během procházky zahradami seznámeni s historií těchto objektů a jejich současným využitím, nahlédnou také do interiéru Paláce Razumovských, který dnes slouží jako ředitelství instituce.
Kapacita prohlídky je 20 osob. Sraz před hlavním vstupem do paláce (Nádražní okruh 31, Opava).
Termíny:
Pátek 21. 6.: 13.00
Sobota 22. 6.: 11.00, 15.00
 
🏛 Muzejní knihovna
 
Janottova vila (Tyršova 1, Opava) byla postavena v roce 1870 opavským velkoobchodníkem a zakladatelem cukrovarnictví ve Slezsku Josefem Janottou. Vila sloužila jako rodinné sídlo rodiny Janottů až do pol. 40. let 20. století, poté byla zkonfiskována československým státem a připadla do správy Slezského zemského muzea. Muzeum využívalo nejprve vilu jako sídlo svého ředitelství a před dokončením poválečné rekonstrukce výstavní budovy i pro expoziční účely. Po generální rekonstrukci, která proběhla před 10 lety, objekt slouží jako veřejná odborná knihovna instituce, která mimo knihovní fond ve své sbírce zpřístupňuje také cenné historické středověké rukopisy, prvotisky a silesiaka.
Termíny:
Pátek 21. 6.: 10.00, 13.00, 14.00
_____
 
Výstavy:
 
🏛 Historická výstavní budova
 
➡ OPAVA JUBILEJNÍ (S malíři po opavských zákoutích, Osobnosti známé a neznámé, Městské muzeum) - výstava k 800. výročí od první písemné zmínky o Opavě jako městu
 
➡ SPOLEČNÝMI SILAMI - Habsburkové a zemské hlavní město Opava.
 
➡ Małgorzata Łuszczak: INGERENCJE (INTERVENTIONS / INTERVENCE) - výstava současné polské intermediální umělkyně ze Slezské univerzity v Katovicích
 
➡ TIBET CLOSED - fotografický deník z tříměsíčního putování Marka Vybírala, Aloise Helii a Zdeňka Lhotáka po Číně a Tibetu.
 
➡ PLASTY JAKO DOBRÝ SLUHA, ALE ŠPATNÝ PÁN – interaktivní výstava o historii a současnosti plastů.
 
🏛 Památník Petra Bezruče
 
➡ OPAVA JUBILEJNÍ (Srdce a domov. Literární tradice a současnost Opavska)

Poslední aktualizace článku: 14.06.2024

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Festival Slunovrat - program muzea“ na Facebook      

Aktuality

Bylinky kolem nás

Historická výstavní budova 17.07.2024

workshop pro rodiny s dětmi

Přečíst celý článek  

Prof. Małgorzata Łuszczak vystavuje v Opavě!

Historická výstavní budova 11.06.2024

Výstava připravená ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Katovicích.

Přečíst celý článek  

Plasty jako dobrý sluha, ale špatný pán

Historická výstavní budova 10.06.2024

Výstava o historii a současnosti plastů.

Přečíst celý článek  
 Zobrazit starší aktuality