Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Botanická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Botanická podsbírka

CES: 5 – botanická

Oddělení přírodních věd

Kurátor
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D.
e-mail: cihal(at)szm.cz

 

Botanická podsbírka je tvořena herbářovými doklady mechorostů, cévnatých rostlin, hub, lišejníků a řas. Nejpočetněji jsou zastoupeny mechorosty, cévnaté rostliny a lišejníky. Mimo herbářový materiál sbírky jsou součástí podsbírky i zoocecidie, hyponomy a modely hub. K nejvýznamnějším dokladům patří typové materiály. Celkem je součástí botanické podsbírky 1 095 herbářových položek typových materiálů, z toho je 34 hub, 45 lišejníků, 21 játrovek, 979 mechů a 16 cévnatých rostlin. Z hub jsou mezi typy zastoupeny zejména druhy rodu Phyllosticta, Cercospora nebo Helicoma. Z lišejníků je nejvíce zastoupen rod Lecanora, Buellia nebo Usnea. Mezi nejčastější typové položky játrovek patří zástupci rodů Cephalozia, Frullania, Lophozia nebo Marsupella. Nejvíce typových materiálů obsahuje sbírka mechů. Je to především díky tomu, že její součástí je herbář E. Bauera. K typovým materiálům mechů patří např. druhy rodů Acroporium, Amblystegium, Anoectangium, Anomodon, Barbula, Brachythecium, Bryum, Calliergon, Campylopus, Dicranella, Dicranum, Fissidens, Grimmia, Hypnum s. l., Leucobryum, Meteorium, Papillaria, Philonotis, Polytrichum, Rhynchostegium, Syrrhopodon, Thuidium, Vesicularia nebo Webera (Pohlia).

Vybrané sbírkové předměty z botanické podsbírky můžete najít zde.

 

 

Poslední aktualizace článku: 24.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Botanická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

 
Botanická podsbírka

Botanická podsbírka

28.05.2015 | 11fotografií
prohlédnout fotogalerii