Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Divadelní podsbírka

Slezské zemské muzeum

Divadelní podsbírka

CES: 24 – další – divadelní

Oddělení společenských věd

Kurátorka
Mgr. Sylva Pracná, Ph.D.
e-mail: pracna(at)szm.cz

Dokumentátorka
Věra Kerlínová
e-mail: kerlinova(at)szm.cz

 

Obsahuje sbírkové předměty z oblasti profesionálního i amatérského divadla a je rozdělena do 12 tematických skupin (fondů). Nejrozsáhlejší části je fond fotografií, programů, plakátů a divadelních textů a nejvýznamnější je fond scénografie a loutek. Fond divadelních textů zahrnuje texty k lidovým hrám, pro loutková divadla, ochotnické knihovničky, českou i světovou dramatiku, režijní knihy a texty her. Fond programů, plakátů a pozvánek obsahuje materiály týkající se německého divadla v Opavě (1932-37), Divadelní ochotnické jednoty Opava (1918-38), Českého divadla v Olomouci (1931-44), kočovných společností (1918-45) a soustavnou dokumentaci divadel po roce 1945 (Český Těšín, Olomouc, Opava, Ostrava, Šumperk, Zlín a do jeho zrušení Hanácké divadlo Kroměříž – Přerov, Beskydské divadlo Hranice – Nový Jičín), včetně amatérských souborů v regionu Slezska, severní a střední Moravy. Fond odborné literatury zahrnuje teoretické a historické publikace s divadelní tématikou. Sbírkový fond scénografických návrhů, návrhů kostýmů a loutek obsahuje většinou návrhy k ostravským a opavským inscenacím, kde jsou zastoupeny například osobnosti A. Babraj, K. Dudič, J. Dušek, J. Gabriel, ‚F. Jiroudek, V. Kristin, F. Krusperský, J. Malíček, J. Obšil, O. Schindler, J. Sládek, V. Šrámek, L. Vychodil aj. Fond fotografií dokumentuje inscenace moravských a slezských divadel zejména za posledních 70 let. Fond kostýmů obsahuje především kostýmy z Národního divadla moravskoslezského v Ostravě (20. – 30. léta 20. stol.) a opavského divadla. Fond loutek a loutkových divadel zahrnuje kromě loutek také dekorace a loutkové scény. K nejzajímavějším patří loutky a zařízení kočovných loutkářů z rodu Rumlů a Pflegrů z Brušperka pocházející z 19. a počátku 20. století, dále loutky a dekorace k rodinným loutkovým divadlům z 1. poloviny 20. století. Zastoupeny jsou i jednotlivé typy loutek z období po roce 1945 do současnosti (Z. Hapala, V. Kábrt, O. Schindler aj.). Podsbírka dále obsahuje výstřižky, kritiky a články s divadelní tématikou, zvukové nahrávky a audiovizuální záznamy. Součástí jsou i pozůstalosti zahrnující korespondenci, písemnosti a osobní archivy například divadelní rodiny Bittlů, režiséra, herce a divadelního ředitele J. Myrona, F. Langa, F. Formana, ochotníka J. Bruse či S. Macka, dramaturga, režiséra a divadelního historika M. Zbavitele nebo publicisty a divadelního historika M. Rusinského. Nejmenší soubor podsbírky tvoří fond trofejí obsahující stuhy, medaile a jiné drobné předměty vztahující se k divadelní činnosti.

Vybrané sbírkové předměty z divadelní podsbírky můžete nalézt zde.

 

 

Poslední aktualizace článku: 22.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Divadelní podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

 
Divadelní podsbírka

Divadelní podsbírka

25.10.2010 | 7fotografií
prohlédnout fotogalerii