Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Entomologická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Entomologická podsbírka

CES: 7 – entomologická

Oddělení přírodních věd

Výzkumný a vývojový pracovník a kurátor
RNDr. Jindřich Roháček, CSc.
e-mail: rohacek(at)szm.cz

Odborný pracovník
Doc. RNDr. Jan Ševčík, PhD.
e-mail: sevcikjan(at)email.cz

Je tvořena osmi fondy hmyzu (Insecta = Hexapoda): Coleoptera (brouci; asi 58 % sbírkového fondu), Diptera (dvoukřídlí; asi 20 %), Lepidoptera (motýli; asi 16 %), Hymenoptera (blanokřídlí; asi 5 %); další 4 fondy obsahující řády Heteroptera (ploštice), Orthoptera (rovnokřídlí), Odonata (vážky) a ostatní malé hmyzí řády dohromady tvoří jen asi 1 % podsbírky. Kromě hmyzu jsou drobným podílem (asi 0,03 %) zastoupeny také další skupiny členovců (korýši – Crustacea, pavoukovci – Chelicerata, primitivní vzdušnicovci). Podsbírka obsahuje řadu speciálních kolekcí, např. Lamellicornia – listorozí brouci (celosvětově), Parnassiinae – jasoni (celosvětově), Zygaenidae – vřetenušky (Eurasie), dvoukřídlí (Diptera) skupiny Acalyptrata (Palearktická oblast) včetně speciálních kolekcí čeledí Sphaeroceridae a Anthomyzidae, ale také jednotlivin, z nichž nejhodnotnější jsou typové exempláře (téměř 1 100 kusů), četné unikáty a rarity. Nejvíce typového materiálu se nachází ve fondech Coleoptera (zejména z čeledí Carabidae, Cerambycidae, Silphidae a skupiny Lamellicornia), Lepidoptera (hlavně z Parnassiidae a Zygaenidae) a Diptera (především z čeledí Sphaeroceridae, Limoniidae a Anthomyzidae). Významné jsou také dokumentační kolekce z průzkumů biodiverzity Diptera Acalyptrata v chráněných územích (např. z rašelinišť v ČR nebo biosférických rezervací Bukovské vrchy a Poľana na Slovensku).

 

 

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Entomologická podsbírka“ na Facebook