Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Etnografická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Etnografická podsbírka

CES: 11 – etnografická

Oddělení společenských věd

Kurátorka
PhDr. Miroslava Suchánková
e-mail: suchankova(at)szm.cz

Dokumentátorka
Věra Kerlínová
e-mail: kerlinova(at)szm.cz

 

Je rozdělena do osmi základních fondů. Fond textilu obsahuje doklady lidového oděvu, převážně ze Slezska a severní Moravy, např. kroje, krojové součástky a oděvní doplňky. Fond lidového umění zahrnuje kolekce obrázků na skle, maleb, plastik, betlémů, betlémových prvků a ostatní předměty dekorativní povahy. Ve fondu pracovního nářadí a výrobků je zastoupeno pracovní nářadí různých odvětví výroby zemědělské, domácí a řemeslné. Fond lidového nábytku zahrnuje doklady (truhly, skříně, stoly, lavice, aj.), které se po stránce výrobní hlásí převážně do kategorie řemeslných truhlářských výrobků. Fond keramika obsahuje nádoby z hrnčiny, kameniny, fajánse, z hlediska sortimentu nádoby k přípravě pokrmů, na přechovávání zásob, nádoby jídelní a jiné keramické výrobky. Ve fondu varia jsou zařazeny modely, doklady o životě dětí, hračky, míry a váhy, svítidla, hodiny a výrobky ze současnosti inspirované tradicí. Fond grafiky obsahuje veškerý dvojrozměrný materiál, jako jsou sbírkové fotografie, tisky, rytiny a další grafické techniky, originální kresby, rukopisné knihy a listy, modlitební knihy, kramářské písně. Fond badatelský archív soustřeďuje doklady vědeckovýzkumných a sbírkotvorných aktivit osobností působících v regionu, např. K. Černohorského, V. Večerkové, J. Králové aj.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky etnografické jsou k vidění zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 06.11.2017

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Etnografická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

 
Etnografická podsbírka

Etnografická podsbírka

25.10.2010 | 8fotografií
prohlédnout fotogalerii