Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Podsbírka fotografie, filmy, videozáznamy a jiná záznamová média

Slezské zemské muzeum

Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná media

CES: 21 – fotografie, filmy, videozáznamy a jiná média

Oddělení fotodokumentace a digitalizace

Kurátor
Bc. Luděk Wünsch
e-mail: wunsch(at)szm.cz

Fotografka
Marcela Feretová
e-mail: feretova(at)szm.cz

Fotograf, kameraman
Kamil Valušek
e-mail: valusek(at)szm.cz

Dokumentátorka
Iveta Nováková
e-mail: novakova(at)szm.cz

Je rozdělena do sedmi fondů. Ve fondu výtvarné fotografie jsou uloženy černobílé a tónované výtvarné fotografie předních českých fotografů-výtvarníků (O. Schicka, R. Jandy, M. Bílka, B. Sousedíka, J. Štreita, V. Koláře P. Sikuly. M. Poláška a F. Zvardoně). Ve fondu barevné fotografie na stálobarevném materiálu jsou zastoupeny především práce se zaměřením na oblast severní Moravy a Slezska vynikající spíše popisností než tvůrčím projevem. Fond pohlednic se vyznačuje především místopisnou tematikou se zaměřením na Slezsko – důležitá je hlavně dokumentační hodnota, avšak jsou zde i doklady tvůrčí práce autorů a v neposlední řadě jsou i dokladem polygrafického zpracování své doby. Fond sbírka technického materiálu soustřeďuje nejen fotografickou snímací, laboratorní a osvětlovací techniku, ale i kinematografické přístroje a videotechniku, diaprojektory a promítací přístroje. Ve fondu fotografických ateliérů a fotografických alb jsou shromážděny snímky fotografů před I. světovou válkou. Mezi hodnotné sbírkové předměty patří soubor 8 daguerrotypií, nejstarší byla vytvořena kolem r. 1850, součástí jsou také ambrotypie a ferrotypie. Ve fondu archiválií jsou nejcennější archiválie (patenty, odborné články, doklady a údaje o pracovním a soukromém životě) týkající se dr. K. Schinzla, význačného průkopníka barevné fotografie. Dále obsahuje písemné materiály dokumentující fotografickou činnost – pozvánky na výstavy, katalogy, plakáty a PF. Poslední skupinou je fond barevných diapozitivů a barevných negativů s místopisnou tematikou.

Vybrané sbírkové předměty z této podsbírky jsou průběžně zveřejňovány zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 23.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Podsbírka Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná media“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku