Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Historická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Historická podsbírka

CES: 10 – historická

Oddělení společenských věd

Kurátor
PhDr. Ondřej Haničák
e-mail: hanicak(at)szm.cz

Dokumentátorka
Zdenka Michálková
e-mail: michalkova(at)szm.cz

 

Historická podsbírka SZM je rozčleněna do 17 fondů. Ve fondu A – militária jsou zastoupeny především chladné, krátké a dlouhé palné zbraně, dále výzbrojní předměty, střelivo a vojenská výstroj. K nejvýznamnějším předmětům fondu patří lovecké kulovnice (tzv. těšínky) a pozdně středověká miltária. Fond B obsahuje cechovní truhlice pro oblast Slezska a zejména Opavska. Fond C – sfragistika tvoří převážně sbírky pečetí a odlitků pečetí a dále soubor papírových pečetí. Soubor dokumentuje převážně Slezsko a další země českého státu a střední Evropy. Fond D – historická alba a fotografie obsahuje jednotlivé fotografie i soubory fotografií (alba) k dokumentaci hospodářských, politických i kulturních událostí ve Slezsku, střední a východní Evropě a jednotliviny z jiných částí světa. Ve fondu E – písemné materiály a pozůstalosti jsou písemné soubory vzniklé z činnosti významných vlastivědných pracovníků, např. J. Vochaly, B. Sobotíka, J. Čapka, J. Lukeše, F. Flanderky, M. Čeledy, J. Moslera, J. Havlicy, R. Malohlavy aj. Fond F – faleristika tvoří především odznaky a plakety z oblasti Slezska a severní Moravy (převážná část pochází ze sběrů Františka Kořínka). Ve fondu G – historická grafika a výtvarná díla jsou uloženy především grafické ilustrace čerpající náměty z politických dějin. Ve fondu H – heraldika jsou dřevěná znaková tabla opavských radních a přísedících městského soudu, erby šlechtických a měšťanských rodů ze Slezska a severní Moravy a znaky slezských a severomoravských měst. Fond Ch – historické mapy, plány, atlasy patří k nejvýznamnějším uceleným souborům, vedle samostatných map uchovává zeměpisné atlasy a jejich fragmenty ze 16. – 20. století. Mapy zachycují hlavně české země, značná část z nich evropské oblasti, některé i jiné části světa. Ve fondu J - stuhy, prapory, textilie jsou především spolkové prapory, stuhy k praporům, stejnokroje a drobné textilie. Ve fondu L – průmyslové výrobky, modely a předměty k vybavení domácností jsou předměty k vývoji domácností, výrobky a technické modely se značným funkčním a tvarovým rozptylem, především ze Slezska a severní Moravy. Další součástí podsbírky jsou fondy K – diplomy, M – písemnosti a drobné tisky nejrůznější povahy, N – rukopisy a strojopisy, O – fotokopie, které obsahují písemnosti různé provenience, diplomy, tiskoviny, formuláře, rukopisy, strojopisy, fotokopie vztahující se ke Slezsku a Opavsku. Ve fondu P - I – materiály z městské Hlásky je nálezový soubor získaný při opravě věže městské Hlásky v roce 1961 (aktový a trojrozměrný materiál k historii Opavy v 17. až 19. stol.). Ve fondu P - II – střelecké terče jsou uloženy terče pocházející z výčepní místnosti restaurace Na střelnici v Opavě. Ve fondu R - nábytek je dokumentováno především mobiliární vybavení pracovišť Slezského zemského muzea.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky historické jsou přůběžně zveřejňovány zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 01.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Historická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku

 
Historická podsbírka

Historická podsbírka

25.10.2010 | 8fotografií
prohlédnout fotogalerii