Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Muzikologická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Muzikologická podsbírka

CES: 24 – další – muzikologická

Oddělení společenských věd

Dokumentátorka
Bc. Marie Svaková
e-mail: svakova(at)szm.cz

Kurátorka
Mgr. Markéta Haničáková, Ph.D. (dříve Wiesnerová), t.č. na mateřské dovolené
e-mail: hanicakova(at)szm.cz


Je rozdělena do tematických skupin (fondů). Nejdůležitější je fond A - rukopisy, staré tisky, díky němuž je muzikologické pracoviště členem IAML (Mezinárodní asociace hudebních knihoven, dokumentačních center a archivů). Ve fondu B – libreta jsou zastoupeny tisky operních libret slezské provenience, kramářské písně, kancionály atd. Ve fondu C - programy, plakáty, pozvánky jsou shromážděny podklady z hudebních produkcí profesionálních a částečně i amatérských souborů z regionu. Fond D - teoretická díla obsahuje rukopisná i tištěná díla o hudební teorii, nástrojové školy, zpěvníky apod. Fond E - hudební nástroje je dalším vyhledávaným zdrojem informací, zvláště cenné jsou dvě skupiny - sbírka smyčcových nástrojů a historických klavírů. Hlavní součástí fondu F - ikonografie jsou scénografické návrhy vniklé pro severomoravské a slezské operní a baletní soubory. Fond G - písemnosti, pozůstalosti obsahuje písemnosti, zejména z pozůstalostí různých osobností regionu, např. V. Kálika, P. Křížkovského atp. Ve fondu H - zvukové záznamy jsou záznamy ve formě nahrávek na historických i soudobých nosičích. Fond I - články, referáty, kritiky obsahuje materiály převážně výstřižkového a rukopisného charakteru, které vznikly buď určitou činností konkrétní osobnosti regionu, nebo se váží k činnosti regionálních souborů. Fond J - filmový archív je ponejvíce tvořen fotografiemi z regionálních představení a koncertů, dále jsou jeho součástí fotografie, které se vážou k osobnostem regionu. Fond M - notový materiál tištěný a rozmnožený vznikl po převzetí sbírek hudebnin ze zámku Hradec n. M. a SÚ ČSAV, je rozšiřován nejvíce z pozůstalostí a dary, slouží k rychlé orientaci především v klasické a romantické hudební literatuře, projevují o něj zájem zejména výkonní umělci. Fond N - grafika obsahuje zejména grafické listy s výjevy oper na libreta P. Metastasia, pohlednice s portréty hudebních osobností apod. Fond T - trofeje, plakety zahrnuje třírozměrné předměty, které získaly jako ocenění regionální soubory.

Na vybrané sbírkové předměty z podsbírky muzikologické se podívejte zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 22.05.2020

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Muzikologická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku