Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Paleontologická podsbírka

Slezské zemské muzeum

Paleontologická podsbírka

CES: 4 – paleontologická

Oddělení přírodních věd

 

Dokumentátorka
Bc. Jindřiška Tyranová
e-mail: tyranova(at)szm.cz

  

Obsahuje zkameněliny živočišného a rostlinného původu, které pocházejí ze všech geologických útvarů – od paleozoika až po konec čtvrtohor. Početné jsou soubory fauny a flóry z moravskoslezského spodního karbonu (kulmu) a fosilní flóry ze svrchního karbonu české části hornoslezské uhelné pánve (převážně z vrtných jader), také z české části dolnoslezské pánve a fosilní fauna z Barrandienu. Významná je kolekce třetihorní rybí fauny z ložiska sádrovce na Opavsku. Historicky cenná je devonská fauna z Hrubého Jeseníku. Počtem kusů je nejrozsáhlejší druhohorní (jurská – tithonská a spodnokřídová) fauna z vápenců ve Štramberku, která reprezentuje největší muzejní kolekci z této lokality v ČR. Sbírky fosilií, které pocházejí z území mimo ČR, tvoří převážně staré kolekce třetihorní fauny z Vídeňské pánve a druhohorní fauny z rakouských Alp. Karbonská flóra z některých uhelných ložisek v Německu, z Bulharska a z Apalačské uhelné pánve v Severní Americe pochází z vlastních nových výzkumů.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky peleontologické můžete najít zde.

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 25.07.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Paleontologická podsbírka“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku