Úvod \ Sbírka \ Kvesal chocholatý \ Podsbírka výtvarné umění

Slezské zemské muzeum

Podsbírka výtvarné umění

CES: 15 – výtvarné umění

Oddělení společenských věd

Kurátorka
Mgr. Denisa Hradilová
tel: +420 778 488 266
e-mail: hradilova@szm.cz

Kurátorka
PhDr. Eva Kolářová
tel: +420 734 570 917
e-mail: kolarovae@szm.cz

Dokumentátorka
Bc. Marie Svaková
e-mail: svakova(at)szm.cz

 

Je rozdělena do tematických skupin – fondů. Fond A (sbírka obrazů a kreseb) zahrnuje několik ucelených kolekcí, především jsou zde gotické obrazy rakouské a slezské provenience, renesanční obrazy rakouské a slezské provenience, kvalitní soubor barokních obrazů rakouských, italských, holandských, umělců a slezských a moravských malířů. Malířství 19. stol. je zde zastoupeno předními rakouskými a německými autory, ale i nejvýznamnějšími slezskými, moravskými i českými malíři. V malířství 20. stol. převažují němečtí a čeští autoři z regionu Slezska. V souboru kreseb vynikají díla rakouská a italská především z období baroka, rakouská a slezská kresba 19. stol. a velká kolekce regionálních autorů 20. stol. Fond AP (pozůstalosti výtvarných umělců) zahrnuje doklady k životu a dílu regionálních malířů a sochařů: F. Žemlička, V. Wünsch, F. Duša, F. Podešva, J. Hynčica, K. Vávra, J. Šrámek, V. Držkovic, A. Polášek. Fond B (sbírka plastik) obsahuje vynikající kolekci gotických plastik slezské, německé a rakouské provenience, italskou renesanční plastiku a barokní plastiky rakouské, německé, slezské a moravské provenience. Poměrně početná je také kolekce sochařství 20. stol. umělců Slezska a severní Moravy. Fond F zahrnuje sbírku fotografií dokumentujících především památky Slezska, Moravy a Polska. Fond G (sbírka grafiky) zahrnuje grafiku 15. až 20. stol. německé, rakouské, holandské, italské, české, moravské, slezské, polské a ruské provenience. Cenná je zejména kolekce grafických portrétů a vedut a grafika regionálních umělců 20. stol. Fond K zahrnuje sbírku keramiky, majoliky, fajánse a kameniny italské, německé, anglické, španělské, nizozemské, rakouské od konce 16. stol. až po moderní tvorbu. Ucelené a velmi cenné soubory tvoří habánská a proskovská fajáns, soubor pozdně renesanční a raně barokní italské a iberomaurské majoliky; významná je rovněž kolekce kachlů španělské, německé a rakouské provenience včetně Slezska a severní Moravy. Fond P zahrnuje velmi cennou sbírku porcelánu od jeho první evropské produkce v Míšni až po moderní dobu. K nejvýznamnějším souborům patří sbírka míšeňského porcelánu a vídeňského porcelánu, jehož vývoj je zde velmi kvalitně dokumentován. Reprezentativně je zde zastoupena produkce porcelánek na českém území, dále je zde jednotlivými kusy představena produkce porcelánek německých, francouzských nebo např. ruských. Fond S obsahuje sbírku skla od pozdně gotického skla slezské provenience a ukázek sklářské produkce 16. – 18. stol. převážně slezské, moravské nebo německé provenience až po období secese. Těžiště souboru spočívá v ucelené kolekci historizujícího skla z 2. pol. 19. stol. rakouské provenience a ve skle z období secese. Ucelený a cenný soubor tvoří lázeňské skleničky. Fond E zahrnuje zlatnické a stříbrnické práce od 2. pol. 17. stol. až po konec 18. stol. slezské, moravské, rakouské nebo německé provenience, a to jak sakrální nebo profánní funkce, spolu se šperky z 19. – 20. stol. až po současnost. Ucelený a velmi cenný soubor zlatnických a stříbrnických prací tvoří kolekce barokních děl z produkce opavských zlatníků a stříbrníků. Fond C zahrnuje sbírku stolního nádobí a předmětů utilitární povahy z cínu určených pro profánní účely, ale výjimečně i sakrální (kropenky) ze 17. – počátku 19. stol. většinou slezské nebo moravské provenience. Ucelený a velmi cenný soubor představují práce opavských cínařů ze 17. – 18. stol. Fond M zahrnuje sbírku předmětů utilitární povahy (klíče, zámky, kování, zábradlí, mříže, vývěsní znamení a štíty apod.) z železa nebo obecných kovů slezské nebo moravské provenience od 16. až po počátek 20. stol. Zastoupena je rovněž kovářská produkce určená pro funerální účely (vybavení náhrobků). Fond je cenný zejména pro poznání každodenního života. Fond T zahrnuje sbírku textilu od 2. poloviny 16. stol. až po současnost. Časově mimo toto období stojí velmi cenný soubor koptských liturgických textilií, mimořádný je rovněž soubor manýristických nebo raně barokních gobelínů a verdur. Bohatě a reprezentativně je zastoupena produkce gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí. Fond doplňují jednotlivosti převážně slezské nebo moravské provenience z 19. – 20. stol. jako jsou šaty, obleky, módní doplňky, spodní prádlo, oděvní doplňky, textilní doplňky pro domácnost apod. Fond N představuje sbírku nábytku profánní povahy od pozdní gotiky až po počátek 20. stol. Sbírka vyváženě reprezentuje stylový a technologický vývoj nábytku převážně středoevropské provenience (Rakousko, Německo, Slezsko, Morava), ale jednotlivě je zastoupen i nábytek španělský z doby kolem roku 1600. Cenné jsou rovněž práce italské nebo anglické provenience, jednotlivě jsou také zastoupeny tzv. chebské práce. Fond H zahrnuje sbírku hodin od 17. až po 20. stol. s těžištěm v hodinářské produkci v 19. stol., většinou středoevropské provenience (Německo, Rakousko, Čechy) a to od stojacích, stolních až po náramkové hodiny, včetně hracích typů. Fond L zahrnuje rozmanité soubory exponátů z oblasti galanterie, bižuterie, různých společenských drobností každodenního života většinou slezské provenience z 19. a 1. pol. 20. stol., jako jsou např. taneční pořádky, růžence, vlasové ozdoby, pečetítka, brože, hřebeny, kabelky, náramky, knoflíky apod. Fond je reprezentativní především pro předvedení každodenního života měšťanských vrstev Opavska a rakouského Slezska v 19. a na počátku 20. stol.

Vybrané sbírkové předměty z podsbírky výtvarného umění jsou postupně zpřístupňovány zde.

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace článku: 04.06.2019

Vytisknout celý článek

Doporučit článek „ Podsbírka výtvarné umění“ na Facebook      

Fotogalerie ke článku